SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Kort resume´ över Kirunaresan
Text och bilder Majvor Orrhede.

Vi åkte 20 deltagare från Sundsvalls Geologiska Sällskap i juni till Malmfälten.
Vi hade duktiga guider i Malmberget, Aitikgruvan, Leveäniemi-gruvan och i Kiruna till Henrygruvan och vi var nere i Kirunavaara-gruvan.
Det blev många fynd bland koppar-och järnmalmer, sidoberg och fjällkedjebergarter.

1. Nautanen gamla gruva, utanför Gällivare, nedlagd efter 8 år 1914, husgrunder.
2. Rester efter kopparverket idag historiskt minne.
3. Aitikgruvans enorma truckar.
4. Den stora gropen 1x3km.
5. Vi tillbringade många timmar vid Leveäniemigruvan vid Svappavaara.
6. Utsikt mot Kirunavaara från Luosavaara.
7. Regn vid Henrygruvan.
8. Besök hos Dennis Holmbergs stensamling i Kiruna, här dendriten.

1. Nautanen gamla gruva.
2. Rester efter kopparverket
3. Aitikgruvans enorma truckar
4. Den stora gropen 1x3km
5. Leveäniemigruvan vid Svappavaara.
6. Utsikt mot Kirunavaara från Luosavaara.
7. Regn vid Henrygruvan.
8. Besök hos Dennis Holmbergs stensamling i Kiruna, här dendriten.©2001- GeoNord