SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Program våren 2023

Geologvänner!

Nytt År och nya möjligheter till upptäckarglädje och kunskapssökande. Vi i geologsällskapet söker alltid vetande om landskapet och geologiska bildningar. Under våren kommer vi att få veta om Indalsälvens former genom tiderna. Bergen och bergarter som utgör kanterna till älven och hur de bildats skall vi studera med kunniga geologer.

Men vi skall ha årsmöte. Den 21 februari, på fettisdag enligt tradition, skall vi besluta om vår verksamhet, vår styrelse och hur vi skall inspirera till geologiskt vetande. Våra medlemmar inbjuds att delta och föra fram sin mening! Fettisdagsbullar serveras och en film med intressant innehåll skall roa oss.

Den 7 mars kommer Sven att berätta om det dinosaurie-fynd man gjort i Skåne. Fanns de även i vårt land, dessa monstervarelser? Är fyndet relaterat till meteoritnedslaget i Mexiko?
Hernells är värdar.

Den 21 mars berättar Sven om vätgas. Är det en framtidens energikälla och vad kostar det att framställa och lagra? Frågorna är många! Christer är värd.

Den 4 april ger Christer oss en lektion i granitens former, bildning. Den är ju en stor del av vår jordskorpa i Sverige.
Värdar är Lena och Torbjörn.

Magnus Hellquist från Geoveta vill komma och informera oss om Geopark Indalsälven tillsammans med geologer och folk från Ragunda. Men datum för detta är inte fastställt så vi kommer att kalla Er via mail.

Den 6 maj åker vi till Kramfors, till High Coast mineralmuseum. Torbjörn för oss till Jonas Bredberg, som ger oss ett föredrag om ädla stenar och fika för 50kr. Kanske finner vi ett stenbrott i området med beryll-stenar på hemvägen? Vi samåker från Kulturmagasinet 10.00

Den 18 maj tar Sven oss till Indalsälven. Hans utfärd i höstas blev avbruten och därför fortsätter vi nu att undersöka landskapet från Indal nedströms. Vi samåker från Kulturmagasinets baksida 10.00

Den 23 maj åker vi till John-Ivar och ser på den stora stensamlingen som Karin lämnade efter sig, och som han tog hand om. Vi bör se om vi kan ta hand om en del av detta. Vi träffas 10.00 bakom Kulturmagasinet.

Helgen 9-11 juni åker vi till Ragunda, där vi övernattar och blir guidade av Magnus Hellquist från Geoveta AB. Han har varit en av de geologer som varit engagerad i att undersöka och utreda området där för att ansöka och göra en svensk Geopark Indalsälven på uppdrag av geoparkens organisation som leds av Ann-Charlotte och Peter Ladan i Hammarstrand. Även Anders Hansson vid Jamtli i Östersund är involverad i detta arbete.   Här finns spår av istidens avsmältning och vi skall se på Döda Fallet, en händelse som dateras till 1796 och satte spår i hela älvens lopp ner till havet. Anmälan till Kerstin för övernattning och planering Tel 070-3129945.


Geoparkens område och de besöksmål som finns.

Sundsvalls Geologiska Sällskap är en förening som vill uppmuntra till geologiska kunskaper och upplevelser i våra landskap.
Vi ger och tar kunnande och visar intresse i samband med träffar och utfärder.
Vi samåker och betalar 6kr per mil till föraren.
Våra studiekvällar har vi i Lions lokal på Köpmangatan ing. Torggatan 20, klockan 19.00.

På våra utfärder tar vi fika med oss för magen och samvaron. Samåkare betalar lämpligen 7kr /milen till föraren. Våra studiekvällar har vi 19.00 i Lions lokal på Torggatan 20 vid Köpmangatan. Fika ordnar kvällens värd för 30kr. Vi har lotteri med skänkta stenar för att få till hyra och utskick.

Medlemsavgift för Sundsvall Geologiska Sällskap är 150kr per familj och kan betalas med Swish.  Fika och lotterikostnader också med swish till Lars-Olov på nr 070 2146664. Annars är kontonr 43618901-3 clearing 8129-9 i Swedbank.

Undringar kan framföras till

Christer Wiklund tel 31454, 070-6743962
Sven Jonasson tel 93095, 070-3773052
Majvor Orrhede 070-5587263, 158906©2001- GeoNord