SUNDSVALL LOGO

SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Sundsvalls Geologiska Sällskap bildades 1972 av en grupp intresserade, som gått en universitetskurs i geologi i Sundsvall året dessförinnan. Det var idel amatörer som ville fortsätta sina studier i form av en förening. Det var i första hand runt Alnöns geologi som intresset utvecklades.
Vi läste Eckermans avhandling om Alnöns alkalina område och gjorde exkursioner för att studera stenarna på plats. Så småningom utvidgades intresset till berggrundsgeologi i allmänhet och vi sökte föredragshållare och exkursionsledare utifrån.
SGU (Sveriges geologiska undersökning) blev en lärdomskälla vi gärna utnyttjade. Prof. Thomas Lundquist, som kartlagt Västernorrlands berggrund och ofta var här uppe fick dela med sig av sina kunskaper vid många tillfällen. Likaså Peter Kresten, som har undersökt Alnöområdets geologi, har hjälpt oss reda ut begreppen. Nu försöker föreningen utveckla geologintresset hos sina medlemmar genom studiekvällar på vintern och exkursioner under den snöfria delen av året.

Idag samlar medlemmarna fortfarande sten från Medelpads berggrund. En del av dem ses vid vår utställning på Alnö hembygdsgård. Medelpad har inte någon ovanlig geologi om man bortser från det unika Alnö. Sundsvalls geologer hoppas att denna utställning skall ge en liten bild av vårt landskap sett med geologögon. Vill du se och lära mer om de geologiska krafterna, hör gärna av dig till oss.


Föreningen har ca 100 medlemmar och ser gärna att skaran växer.
Vid varje aktivitet exempelvis utfärder och träffar brukar 15 - 30 medlemmar delta.
Sällskapets aktiviteter våren 2023.
Bilder tagna under Faluresan juni 2018.
Sällskapets Verksamhetsberättelse 2021
Sällskapets Verksamhetsberättelse 2020
Sällskapets Verksamhetsberättelse 2019.
Bilder tagna på utflyckter 2017.
Storsjön 10 maj 2015.
Stripa, Stråssa 12-14 juni 2015.
Resan till Älvdalen sommaren 2014
Kort resume´ över sommarens resa 2013.
Kort resume´ över Kirunaresan 2012.
Kort resume´ över Bornholmsresan 2010.
SGS Sommarexkursion 12 – 14 juni 2009
Händelser och utfärder 2008.
UTÖ-resa 2008.
Bilder från Årsmötet 2007.
SGS Sommarresa till Bergslagen 2007
Kalcitfynd i Timrå.
Theralitiska bergarter.
Alnö Alkalina Sällskap.
Länkar.
Se vad andra föreningar i Norrland har för program.
Alnötur med Västerbottens Amatörgeologer.

Vill du komma i kontakt med Sundsvalls Geologiska Sällskap kan du ta kontakt med :

Plusgiro 4958023-6 för Sundsvalls Geologiska Sällskap.
Medlemsavgiften kan vi få på swish på nr 070 2146664 eller kontonummer 8129-9 43618901-3 (Swedbank).
Ordförande:
 
Christer Wiklund. Bakstugevägen 13, 860 20 Njurunda. Tel. 070-674 39 62.
E-post. christer.wiklund@gmail.com
  Sekreterare: Majvor Orrhede, tel +46 (0)60 - 15 89 06 alt 381 53
Bäckgatan 9B, S - 852 41 Sundsvall.
Kassör: Lars Olof Nilsson, Sågverksvägen 99, 86591 Alnö.
E-post:larsolof.n@spray.se


©2001- GeoNord