NYA MINERAL OCH MIKROMINERAL FRÅN VARUTRÄSK MINERALPARK
Del 1.

©2002 Tord Andersson inklusive samtliga bilder.

Under vintern 2001 och i år har Tord Andersson, medlem i Västerbottens Amatörgeologer, fått nya analyser klara i Ryssland på ett grönaktigt fosfatmineral från Varuträsk som låg nära collinsit. Ett av proverna innehöll alluadit, fairfieldit, purpurit och vivianit. Fairfieldit är mycket nära collinsit och nu en säker identifiering. Fairfieldit är i regel färglös till gul till grönt. Den bildar också en serie fosfater, 8st, inom familjen fairfieldit-gruppen.

Fairfieldit-gruppen:

Skillnaden mellan de två är väldigt liten.
Collinsit Ca2(Mg,Fe+2)(PO4)2 · 2H2O
Fairfieldit Ca2 (Mg+2,Fe+2)(PO4) 2 · 2H2O
Alltså endast tvåvärt mangan. Ingen dödlig kan se det med blotta ögat. Alluaditen, somär relativt vanlig i Varuträsk, bildar en egen familj där varulit och hagendorfit med flera finns med. De två grupperna, fairfieldit och alluadit, kan inte härledas till varandra som omvandlingar. Purpurit och vivianit är slutstadier av fosfatomvandlingar.
Tord har fortsatt att undersöka nya fynd av grovkristallina albitblock med stora hålrum och funnit mycket intressant.
Bilderna är tagna i mikroskop och med digitalkamera.

Albit förekommer relativt rikligt men ytters sällan som klara kristaller.
Allemontit i Varuträsk är silvervit och bladig men detta kan vara under omvandling vilket ses genom förekomsten av det gula skalet.
Små kristaller av antimonglans i ett hålrum.
Små kristaller av antimonglans i ett hålrum.
Vacker kristallgrupp av manganapatit.


©2001- GeoNord