ÅRSMÖTE VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

© Antti Hulterström bilder och text.

Torsdagen den 12 mars 2009 klockan 19.00 var det åter dags för årsmöte på Västra Idrottsallén 4 på Haga.
Förutom Årsmötesförhandlingarna så blev det storfika och Antti och Anki berättar om besöket till Smithsonianmuseet i Washington med en mineralutställning som slår det mesta i världen
Som nästan alla årsmötet bakåt i tiden så var det fullt hus även i år. Extra stolar fick tas in.
Föreningen har en duktig valberedning som även i år hade förberett arbetet med att få fram nya styrelsemedlemmar.

I år vara det dags att välja ordförande och sekreterare samt ledamöter, suppleanter med flera för 2 år.

Avgående ordförande Berthold Johansson hälsar alla välkomna.
Doris Rosendahl valdes till ordförande för mötet
Alla årsmöten är alltid välbesökta.
Några av årsmötesdeltagarna. Dags för fika.

Några av styrelsen från Årsmötet 2009.
Från vänster
Britt Andersson / Ledamot
Torbjörn Jonsson / Redaktör och ledamot
Berthold Johansson / Ordförande
Astrid Stedje/ Sekreterare
Inger Appelqvist / suppleant
Sven Andersson / Kassör
Göran Axelsson / Ledamo
t©2001- GeoNord