Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller maila till acgeologen@gmail.com.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Datum: 2020-02-27

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Föredrag av Per-Jonas Blind: Tömningen av sjön Arpojaure.

Ny kurs om Stenslipning

Datum: 2020-03-09

Tid: 14:00-17:00

Plats: Lokalen.

Ny kurs om stenslipning startar. Se kurssidan för information och anmälan.

Årsmöte

Datum: 2020-03-26

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.

Månadsmöte

Datum: 2020-04-23

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Föredrag av Göran Axelsson om meteoriter.

Månadsmöte

Datum: 2020-05-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Kvällsutflykt klockan 19.00, målet ännu ej fastställt.