Geologiskt forum - den svenska tidskriften för populär geologi

Geologiskt forum (Gf) är Sveriges bästa populärvetenskapliga tidskrift inom geologi.
Gf publicerar fyrfärgsillustrerade artiklar inom hela det geologiska fältet, med tyngdpunkt på mineralogi, berggrundsgeologi och paleontologi.
Den riktar sig till alla; Du som är intresserad rent allmänt, men vill veta mera, från amatörgeologer och mineral/fossilsamlare till fackgeologer.
Och - ju fler läsare, desto bättre tidning!

Prenumerationspris för 2019 är 250 kr. per år för för fyra nummer Geologiskt Forum direkt din brevlåda.

Fullt medlemskap i Geologiska Föreningen kosta 320 kr.
Medlemskapet i Geologiska Föreningen ger alla rättigheter och skyldigheter.
Som medlem och prenumerant får Du tillgång till föreningens aktiviteter och utfärder, samt också Geologiskt Forum.

Plusgiro: 2108-9, Geologiska Föreningen. Glöm inte att skriva avsändare!

En bra presentation av alla utkomna nummer finns på www.geologiskaforeningen.se

Jeanette Bergman Weihed
Populärvetenskaplig Redaktör
Ansvarig utgivare för Geologiskt forum är Per Weihed

©2001- GeoNord