ZINK

Kemiskt tecken: Zn
Atomnummer: 30
Relativ atommassa: 65,39
Smältpunkt: 419,6°C
Kokpunkt: 907°C
Densitet: 7133 kg/m 3 (20°C)


Mineral som innehåller zink.

Zinkblände, sfalerit, sphalerit, är ett mineral med sammansättningen (Zn,Fe)S.

Zinkblände kristalliserar med svavelatomerna i ett kubiskt tätpackat mönster, och varje metallatom är tetraedriskt bunden av fyra svavelatomer. Den är ofta massiv, kornig och grovspaltig.
Färg: Honungsgult till svart mineral.
Streck (pulverfärg): Brunaktigt
Spaltning: Uppvisar tydliga spaltytor.
Lyster: Stark glans
Hårdhet: 3,5
Densitet: 3,9-4,2
Löslighet: Löslig i HCl.

Zinkblände är ett av de vanligaste sulfidmineralen samt det viktigaste mineralet för framställning av zink. Zink är ett vanligt mineral i hydrotermatla gångar, i sedimentära och kontkatmetasoamtiska lager i malmer. Det fyller ut sprickor och porer i berggrunden eller förekommer som lagerformiga bildningar, ofta tillsammans med mineral som kopparkis och blyglans.

Sveriges största zinkfyndigheter är Zinkgruvan i södra Närke och den senast öppnade Petiknäs vid Boliden Skelleftefältet i norra Västerbotten. Övriga gruvor i drift är Laisvall i s. Norrbotten, gruvorna i Garpenberg i Dalarna samt Kristineberg, Kankberg, Långdals- och Renströmsgruvorna i Skelleftefältet.
Förekomst av zinkkristaller är ovanligt i Sverige men Nordmarksgruvorna i Värmland är en känd lokal.

Wurtzit ZnS (Zinksulfid)

Kan knappast skiljas från zinkblände med blotta ögat eftersom det har samma fysikaliska egenskapet.
Bildar fibriga aggregat. Anges föreförekomma i Nordmarks gruvor i Värmland och Bersbo gruvor i Östergötland.
©2001- GeoNord