NICKEL

Kemiskt tecken: Ni
Atomnummer: 28
Relativ atommassa: 58,69
Smältpunkt: 1453°C
Kokpunkt: 2732°C
Densitet: 8902 kg/m 3 (25°C)


Mineral som innehåller nickel

Pentlandit (Ni,Fe)9S8

Kristallsystemet är kubiskt. Förekommer nästan uteslutande som massiv och ofta uppblandad med magnetitkis.
Färg: Bronsgul
Streck (pulverfärg): Bronsgult.
Spaltning: -
Lyster: Metallglänsande.
Hårdhet: 3,5-4
Densitet: 4,6-5,2
Löslighet: -

Förekommer i gabbrobergarter. De viktigaste gruvorna är Lainijaur, Los, Slättberg, Kuså, Kaddbo och Glavagruvan.

Nickelin NiAs

Nästan uteslutande som massiv.
Färg: Rödaktig bronsfärg
Streck (pulverfärg): Brunsvart
Spaltning: -
Lyster: -
Hårdhet: 5-5,5
Densitet: 7,78
Löslighet: -

Största förekomsten finns i Lainejaur i Västerbotten.

Andra nickelhaltiga mineral är:
Bravoit (Ni,Fe,Co)S2
Breithauptit NiSb
Carrollit Cu(Co,Ni)2S4
Gersdorffit NiAsS
Mackinawit (Fe,Ni)9S8
Maucherit Ni4As3
Millerit NiS
Nickelskutterudit (Ni,Co)As3
Nisbit NiSb2
Rammelsbergit NiAs2
Skutterudit (Co,Ni)As3
Ullmannit NiSbS
Violarit FeNi2S4
©2001- GeoNord