Guld från Björkdalsgruvans samlingar. Foto Antti Hulterström© 2000.

GULD

Kemiskt tecken: Au .
Atomnummer: 79 .
Relativ atommassa: 196,96654.
Smältpunkt: 1064,43°C.
Kokpunkt: 2808°C.
Densitet: 19,32 g/m 3 (20°C).
Hårdhet (Mohs): 2,5-3 .


Färg: Gyllengul (ren metall).
Streck (pulverfärg): Samma som färgen.
Lyster: Metallisk, opak.
Hårdhet (Mohs'): 2,5-3.
Densitet: 19,3 g/cm 3.
Kristallsystem: Kubiskt.
Kristallformer: Sällan välbildade kristaller, istället dendritiska, bladliknande, trådlika eller svampaktigt porösa former.
Aggregatformer: Vanligast platta eller oregelbundet rundade korn upp till stenstorlek (nugget).
Spaltning: Saknas.

©2001- GeoNord