Geologisk/paleontologisk litteratur Småland
© juni 2002.H.B.

Bergman, Claes
Stridsberg, Sven

2001

Svenska fossil i ord och bild

Geol Inst , Lund

Bruun, Åke
Kornfält,Karl-Axel et al

1991

Malmer, industriella mineral och bergarter i Kalmar län

SGU Rapporter & meddelanden nr 65 m karta

Bruun,Åke

1983

Deep earth gas in Sweden, Hummeln, s.85-86

The Swedish State Power Board

Ewetz,C.E.

1933

Einige neue Fossilfunde in der Visingsöformation

GFF vol 55, s 506-518

Fregerslev,Sidsel.
Carstens, Harald

1976

Chromian spinells in impact melt rocks o Lake Mien, Sweden

GFF vol 98, s .316-321

Gravesen,Palle

1993

Fossiliensammeln in Südskandinavien Kalmarsund s 22

Goldschneck-Verlag ISBN 3-926129-14-X

Hisinger, V.H.

1826

Underrättelse om lager af petrificatförande kalksten på Humlenäs i Calmar län

Kgl Vetenskaps Akademins Handlingar 1825, 180-187

Holst, N.O.

1890

Ryoliten vid sjön Mien

SGU C 110

Holst,N.O.

1893

Bidrag till kännedomen om lagerföljden inom den kambriska sand-Stenen

SGU C 130, 1-17

Håkansson,C.

1946

Kritfossil i Urshult

Urshults krönika s.10-11

Knoll,Andrew,H.,
Vidal,Gonzales

1980

Late Proterozoic vase-shaped microfossils from the Visingsö Beds, Sweden

GFF vol 102, s 207-212

Kornfält, Karl-Axel
Samuelsson, Lennart et al

1990

Malmer, industriella mineral och bergarter i Kronobergs län

SGU Rapporter & meddelanden nr 61 m karta

Lidmar-Bergström, Karna

1988

Preglacial weathering and landform evolution in Fennoscandia Excursionguide

Lunds Universitets Naturgeografiska Institution 73 s , ill , kartor

Lidmar-Bergström, Karna

1982

Pre-Quaternary geomorphological evolution in southern Fennoscandia (Urshult s.135-136)

Lunds Universitets Geografiska Inst avhandlingar XCI

Lindström, Maurits
Lundkvist, Jan
Lundqvist, Tomas

2000

Sveriges geologi från urtid till nutid

Studentlitteratur

Lindström, Maurits
Lundkvist, Jan
Lundqvist, Tomas

2000

Sveriges geologi från urtid till nutid

Studentlitteratur

Lindström,M., ,Flodén, T., Grahn,Y.,Hagenfeldt,S.,
Ormö,J.,Sturkell,E.F.F.
Törnberg,R.,

1998

The Lower Paleozoic of the probably impact crater of Hummeln,Sweden

I Ormö, Jens et al: Impact Cratering at Sea XII: Meddelanden Stockholms Universitets Inst f Geologi och Geokemi no 300

Lindström,Maurits

2001

Kraterforskning på djupt vatten (Hummeln s 13)

Geologiskt forum 31 ,13-15

Linnarsson,J.G.0.

1878

De paleozoiska bildningarna vid Humlenäs i Småland

SGU C 28 , 1-9

Lundegård, Pehr H
Brood, Krister

1996

Stenar och Fossil

Norstedts Förlag AB

Moberg,J.C.

1884

Cephalopoderna i Sveriges kritsystem..

SGU C 63 , nämner Belemnit från Urshult

Moberg,J.C.

1892

Om en nyupptäckt fauna i block af kambrisk sandsten,insamlade af Dr.N.O.Holst

GFF vol 14(2) : 103-121, taf 3

Möller,Per

1987

Moraine morphology, till genesis, and deglacaciation in the Åsen Area,south-central Småland, Sweden

Lundqua thesis, 146 s + bil Ill

Ormö,Jens,.,Sturkell,Erik,
Blomquist,Göran,
Törnberg,Roger

1998

Mutually constrained geophysical data for the evaluation of a proposed impact structure

I Ormö, Jens et al: Impact Cratering at Sea V: Meddelanden Stockholms Universitets Inst f Geologi och Geokemi no 300

Rydström,Sture

1971

The Värend district during the last glaciation

GFF vol 93, s 537-552

Shaikh, Naz Ahmed,
Persson, Lars et al

1989

Malmer, industriella mineral och bergarter i Jönköpings län

SGU Rapporter & meddelanden nr 50 m karta

Stanfors, Roy

1969

Lake Mien-an astrobleme or a volcano-tectonic structure

GFF vol 91, s. 73-86

Stanfors,Roy

1970

Sjön Mien-ett geologiskt problem

Urshults krönika 1970, s. 38-53

Stanfors,Roy

1973

Mienstrukturen-en kryptoexplosiv bildning i fennoskandias urberg

Lund Geol Inst 144 s,Ill Duplic

Stanfors,Roy

1970

Sjön Mien-ett geologiskt problem

Hembygsföreningen Gamla Urshults skriftserie Nr .3

Svedmark,E.

1904

Beskrifning till kartbladet Oskarshamn (Sjön Hummeln )

SGU Ac 5, 1-85

Svensson,N.B.

1966

Lake Hummeln,A possible Astroblem in southern Sweden.

SGU C 606, 1-18

Svensson,Nils-Bertil

1969

Lake Mien-southern Sweden-a possible astrobleme

GFF vol 91, s. 101-110

Weber,Bernd

1998

Der Mobergella - Sandstein a d unteren Kambrium d Kalmarsund-Gebietes

Der Geschiebesammler 31,1, 3-17

Welin,Eric

1975

Kr-dating and Sr-isotope composition of rhyolitic rocks from Lake Mien in southern Sweden

GFF vol 97, s.307-311

Westergård,A.H.

1922

Sveriges Olenidskiffer

SGU Ca 18 s 41 !

Westergård,A.H.

1946

Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden

SGU C 477

Westergård,A.H.

1947

Supplementary Notes on the Upper Cambrian Trilobites of Sweden

SGU C 489

Westergård,A.H.

1948

Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden I

SGU C 498

Westergård,A.H.

1949

Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden II

SGU C 511

Westergård,A.H.

1952

Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden III

SGU C 526

Vidal,Gonzales

1976

Late Precambrian microfossils from the Visingsö Beds in southern Sweden

Fossils and Strata 9, 1-57

Vidal,Gonzales

1972

Algal stromatolites from the late Precambrian of Sweden

Lethaia 5, 353-368

Åhmann,E
Martinsson,A

1965

Fossiliferous Lower Cambrian at Äspelund on the Skäggenäs Peninsula

GFF vol 87, 139-151, fig 1-7


©2001- GeoNord