Geologisk litteratur över Jämtland
© maj 2002.H.B.

Brunflo Hembygdsförening

 

Thorslund,Per

Brunflo - Vår Jords äldsta meteorit, (upptäckt 1952)

SGU Ca   18   

1922

Westergård,A.H.

Sveriges Olenidskiffer

SGU C  378

1933

Thorslund,Per

Bidrag t kännedomen om Kambrium o Ceratopygeregionen inom Storsjöområdet i Jämtland

SGU C  382

1934

Asklund,B & Thorslund , P

Fjällkedjerandens bergbyggnad i norra Jämtland och  Ångermanland

SGU C  395

1936

Asklund,Bror

Zur Kenntnis der jämtländischen Ogygiocaris - schiefer-fauna

SGU C 400

1936

Asklund,Bror

Die Fauna in einem Geschiebe a d Trinucleusstufe In Jämtland

SGU C   421   

1939

Westergård,A.H.

On Swedish Cambrian Asaphidae

SGU C 436

1940

Thorslund,Per

On the Chasmops Series of Jemtland & Södermanland (Tvären)

SGU C   477     

1946

Westergård,A.H.

Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden

SGU C   489

1947

Westergård,A.H.

Supplementary Notes on the Upper Cambrian Trilobites of Sweden

SGU C   498   

1948

Westergård,A.H.

Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden  I

SGU C   511   

1949

Westergård,A.H.

Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden  II

SGU C 511

1949

Thorslund, Per

Notes on Kootenia sp and ass Paradoxides sp from The Lower Middle Cambrian of Jemtland, Sweden

SGU C   526    1952

1952

Westergård,A.H.

Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden   III

SGU A23 & C18

1960

Thorslund,P & Jaanusson,V

The Cambrian,Ordovician,and Silurian in VästerGötland,Närke,Dalarna,and Jämtland,Central Sweden

SGU C 584

1961

Asklund,Bror

The extension of the Serv nappe in the Scandinavian Mountain chain.

SGU C 612

1967

Helfrich,Hans

Ein Beitrag zur Geologie des Åregebietes

Brunflo Hembygdsförening

1970

Jansson, Sven B F

Den runristade sländtrissan från Brunflo

SGU C 683

1973

Larsson, Kent

The Lower Viruan in the Autochthonus Ordovician sequence of Jämtland 

Norrlandsfonden

1976

Nyström , S Å
Svensson, N-B
Persson, Christer

KOMPENDIUM i tillämpad GEOLOGI

Jämtlands läns museum/
Jämten

1980

Schylberg, Sven

Kalkstenen som blev världsartikel

SHMI no 180 GFF Bd71,H 2

1980

Kautsky,G

Stratigraphische Grundzüge im westl Kambrosilur der Skandinavischen Kaledoniden

SGU Ca 53

1984

 

Fjällkedjan, 4 kartdelar

Jämtlands läns museum

1988

Bogren-Ekfeldt, Britt

De högg i sten

Länsstyrelsen iJämtlands län

1990

Egevärn, E A, Johansson, R

Oviksfjällen Geologiska sevärdheter

Brunflobygden

1991/43

 

Brunflometeoriten

Science and Art AB

1992

Hedberg, Magnus

Bergverk i Jämtlands län Dröm och verklighet 1651 - 1871

Brunflobygden

1994/46

 

Stenåldersmannen

Norstedts Förlag AB

1996

Lundegård, Pehr H, Brood, Krister

Stenar och Fossil

Science and Art AB

1996

Hedberg, Magnus

Anders Floor 1700 - 1768

SGU Ca 53:1

1997

Forskningsrapporter

Jämtlands län del 1: Urberget

Brunflobygden

1997/49

 

Stenföretag i Brunflobygden, s 53-69

SGU Ca 53:2   

1998

Forskningsrapporter

Jämtlands län del 2: Fjälldelen

Alsens hembygdsförening

2000

 Åsling,. Nils G    

Kalk och kalkbruk i jämtländska bygder

Brunflo Hembygdsförening

2000

Schylberg, Sven
Stjernefeldt , Kjell
Jakobsson, Arne

Kalkstenen, som blev en världsartikel

Studentlitteratur

2000 

Lindström, Maurits
 Lundkvist, Jan
 Lundqvist, Tomas

Sveriges geologi från urtid till nutid


©2001- GeoNord