SUNDSVALL LOGO

SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen under året

Ordförandegrupp
Christer Wiklund, Bakstugevägen 13, Njurunda
Tomas Binett, Bäckebovägen 18B, Sundsvall
Jens Vikström,  Armégatan 4, Timrå

Sekreterare
Majvor Orrhede, Bäckgatan 9 B, Sundsvall

Kassör
Lars-Olof Nilsson, Sågverksvägen 99, Alnö

Övriga
Ing-Marie Larsson, Tallnäsvägen 71 C Timrå
Sven Jonasson, Östloning 153, Indal
Kerstin Axelsson, Dehlinsvägen 38, Alnö

Styrelsen har haft två planerande sammanträden under året, 11 januari och 12 juli.
Årsmötet hölls 13 februari.
Årsavgiften för året har varit 120kr per familj.

Studiekvällar 

·      30 januari gav oss Sven kunskap om hur jordytan visar verkan av erosion och sedimentation. Han belyste även livet på jorden, hur det utvecklats och också hur syrehalten varierat. 

·      6 mars fortsatte Sven sin kurs med ämnet berggrund och mineraler. Han talade om sura och basiska bergarter och hur åldern på dessa varierar från norr till söder i Sverige. Det är rörelser i jordytan under årmillionerna som skapet den.

·      27 mars kom vi i Svens kurs till oljans bildning och utvinning. Vi fick veta var den finns, hur den bildats där. Det finns olika kvaliteter och raffineringsprodukter, från gasol till asfalt. Miljöproblem diskuterades.

·      10 april berättade Christer om Vietnam och om sin resa dit. Vi fick veta om kultur, historia och naturligtvis om landets geologi.

·      24 april talade Tomas om istiden. Vi lärde om isens utbredning, värmeperioder och spåren av isens rörelser i landskapet. Ev. orsaker till istider visades, om bl.a. solens instrålning, kontinenternas rörelser och havsströmmar. Vi fick se hur havsnivån under istiden blottlagt Doggersland och hur våra kuster numera reser sig efter isens tryck.

·      2 oktober tittade vi på sommarens fynd. Det gällde i första hand Faluresan och Tomas och Christer fyllde på med fakta och vi fick medförda stenar identifierade. Vi fick en redogörelse för besöket på Storholmen och höra lite om kolgruvan i Nyvång i Skåne.

·      16 oktober visade Sven på lokala bergarter och då särskilt Alnöns geologi. Vi fick en förteckning på stenarter i vårt område med ålder och sammansättning. Alnöns unika berggrund studerades med olika bitar.

·      6 november talade Torbjörn Larsson om Kleva koppargruva i Vetlandatrakten, om dess historia och utvinning. I Ädelfors har man fått guld och där pågår guldvaskning idag. Jens berättade om sin opalhantering. Han lärde oss att den är hydrofob och därmed är känslig för vatten. Han köper från Australien och slipar denna färggranna sten och gör smycken av den.

·      20 november har Sven kommit till kvartärgeologin i sin kurs. Han talade om sådant som format vårt landskap ex. moränvallar, rullstensåsar, slipade stenhällar och deltabildningar. Han visade på flera istider, på värmeperioder och Yngre Dryas köldperiod och försökte förklara fenomenen. Statistik över koldioxidhalter på jorden med mätningar i isen på Grönland och Antarktis visades.

·      11 december firade vi jul i Sällskapet. Vi festade på julgott, testade kunskaper på tipstolva och bytte julklappar. Sven visade på geologiska nyheter bl.a. om ozonhålet och koralldöd. Christer visade på en notis om sällsynta jordartsmetaller på Alnö eller Söråker.

Utfärder

·      13 maj gjorde vi en Alnörunda för att repetera de unika bergarter och mineral vi har där. Vi besökte de vanliga fyndplatserna och speciellt Bolidenbrottet var intressant.

·      27 maj åkte vi utefter Indalsälven och tittade på bl.a. basaltgångar vid Bergeforsen och bergskärningen vid Lagmansören med gabbro. Vi studerade stenbrottet där och fick knacka på berget med intressanta gångar.

·      15-17 juni for vi till Falun. Där fanns Gunnar Eriksson, vår geolog som guidade oss. Vi for på lördag till gamla gruvor av fältspat, koppar, zink och silver. Vi såg rester av industrier i anslutning till gruvan. På söndag gick de flesta av oss ner i gruvan på guidad tur medan andra vandrade runt ”stora stöten” med varphögar och historiska byggnader. Vi for till en intressant häll utanför stan med gångar. Thomas Lundqvist, som var med, hade gjort en intressant geologisk skrift om den. Vi hade en givande resa med trevligt boende vid Främby uddes camping och middag på kvällen, allt ordnat av Ing-Marie och Kerstin.

·      24 juli åkte vi på en improviserad tur till Storholmen. Thomas Lundqvist, som karterat vårt län ville komma dit för att se öns geologi. Han kunde visa på dess intressanta bergarter och vi kunde se på den fina naturen och försvarsanläggningarna. Öns ägare vill ha en geologisk beskrivning av ön för ev. besökare, vilket Thomas skall göra.

·      26 augusti tog vi oss till Indalsälvens delta. Vi gick på sandrevlarna och såg spåren efter sågverkstidens byggnationer. Deltats många armar har förändrats genom tiderna, inte minst efter Vildhussens älvsläpp 1797.

·      15 september visade Sven oss på sundsvallsåsens vägar från Bunzowska tjärn i stan, förbi Bergsåker och upp till Gårdtjärn. Vi såg att man byggt vägar på den och att den var avskuren av Sättnaån på ett ställe.

Geologins dag firades med en stor utställning av vackra och intressanta stenar på Kulturmagasinet av vår ordförandegrupp. Vi visade vår verksamhet med broschyrer och anslag och många tog lotter med vinster i sten.
GeoNord har vår hemsida, där vi publicerar vårt program och verksamhet.
På våra studiekvällar med program har vi fika som ordnas av kvällens värd. Vi erbjuder lotteri med skänkta stenvinster. Christer och Tomas deltar i kommunens Natur och Fritidsråd. Vi har kontakt med andra amatörgeologiska föreningar i landet genom utbyte av programskrifter.

Sundsvalls Geologiska Sällskap verkar för att sprida kunskap om geologi för medlemmarna. Vi har föredrag av kunniga vänner som sprider sitt vetande till oss. Vi vill lära oss se landskapet med ögon som kan läsa av händelser i geologisk tid och se stenar vid fötterna som talar om våldsamma rörelser i tider långt bort. Låt oss lära och se för att förstå vår geologiska värld! Det skall vi göra i vårt Sällskap med gemytlig samvaro och med vänner som också är intresserade av berg och sten.

Låt oss ses över en sten.

Styrelsen


©2001- GeoNord