Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap

Vår förening JAGS

Alla har väl någon gång plockat upp en ”fin” sten och stoppat i fickan för att man tyckt om dess form eller färg. En del har intresserat sig för jordens tillkomst och dess inre, medan andra  fascinerats av  guld och ädla stenar.

Vår förening JAGS, Jämtlands läns Amatörgeologiska Sällskap, är en förening för alla, gamla och unga. Gemensamt för oss är ett stort intresse för sten och för allt som rör geologi.

JAGS bildades 1977. Antalet medlemmar är idag nästan 130 personer.

VAD GÖR VI?
Vintertid träffas vi i vår samlingslokal där vi tittar på filmer, lyssnar på föreläsningar, visar våra stenfynd, berättar om fyndplatser vi besökt, har lotterier och fikar i gemytlig anda.
Sommartid gör vi korta och längre utflykter, exkursioner, till intressanta platser där vi gräver, hackar och knackar för att göra små fina fynd.
Många av oss deltar i Mineraljakten och vinner fina priser.

Vi har samarbete med Meteoritcenter Locknekratern i Ångsta, där finns vår stora mineralsamling att beskåda.

Kurs- och cirkelverksamhet sker i samarbete med NBV. ”Läran om mineral och bergarter” samt ”stenslipning” för tillverkning av smycken.

Vill du bli medlem? Kontakta vår sekreterare Stig Dahleman eller någon annan i styrelsen.

Möteslokalens adress är Gränsgatan 9A Östersund, NBV:s studielokal.

Postadress är JAGS c/o Stig Dahleman, Åsvägen 145, 836 95 ÅS.Tel: 070-2240534

E-mailadress  är dahleman@hotmail.com Hemsida:  www.geonord.se/org/JAGS

Kontaktperson föreningar: Eva Hellzén, Ringvägen 26, 831 37 Östersund. Telefon: 063-57 81 91,  0730 29 27 50
Mailadress: eva.hellzen@gmail.com   
            

Medlemsavgiften är från och med 2019: 120 kronor för enskild och 150 kronor för familj

Ungdomsavgift 60 kronor för ungdom upp till 20 år.

Inbetalningsavi skickas ut i vårnumret av tidskriften Bergkristallen. Glöm ej att skriva avsändare!
Postgironummer  är 740078-1, Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap  


 ©1999-2019
JAGS
Senast uppdaterad
maj 2019