Logotyp © Mineraljakten & SGU. Publicerad med tillstånd.

Norrlands Mineraljakt organiseras av Georange , Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands och Jämtlands län samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Georange genomför tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och länstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län Mineraljakt Norrland.
Syftet med tävlingen är att få fram nya mineraluppslag som kan undersökas och på sikt leda till nya gruvor och ny mineralförädling samt därigenom skapa nya jobb i Norrland. Mineraljaktens provgranskningscentral finns vid SGU:s mineralkontor i Malå dit man har kunnat skicka prover fram t.o.m. 30 september.
Intresset för stenar börjar för de flesta väldigt tidigt.

Varje år i slutet på maj eller början på juni månad bjuds alla ombud till SGU i Malå för information om årets Mineraljakt, om vad som hänt på marknaden och ekonomin. Ombunen bjuds på lunch och mötet avslutas i regel med en exkursion till en intressant lokal eller nyöppnad gruva. I slutet på året kommer en ny inbjudan till prisutdelningen för åretes bästa fynd i länet som du är ombud i.

Huvudansvaret för Mineraljakten är geolog Arne Sundberg, SGU, till höger.
Geolog Birger Filén, SGU, längst bort till höger, har ansvaret för mineralanalyser.

Som ombud krävs att man har vana att känna igen de vanligaste bergarterna, samt också identifiera de oftast förekommande malmmineralerna. Har man viss kännedom om även intressanta industrimineral, även för smycketillverkning eller som byggnadsmaterial är det ett plus.

SGU i Malå har listor på alla ombuden i varje län. Ett ombud skall i princip finnas i varje kommun.
Ombuden har informationsblad om Mineraljakten, blanketter, som man fyller i och påsar i vilka man lägger sitt fynd och skickar det portofritt till SGU i Malå. Om fyndet är intressant kommer du att kontaktas av geolog Birger Filén för att göra platsbesök. Glöm därför inte att fylla i korrekta uppgifter i blanketten som skickas in. Du kan faktiskt missa det högst priset om du har otur.

Exkursionerna är alltid intressanta. Platsen kan vara förra årets bästa fynd, en mineralskärpning som kan bli en gruva, provbrytningsställe eller en nystartad eller befintlig gruva. Så har exempelvis under sista åren Svartliden (guld), Fäboliden (guld) och Blaiken (zinkbläden och blyglans) besökts.

Här tittar ombuden på block innehållande zinkblände och blyglans, Storuman.
Och åter igen står alla nedböjda för att se på block med nickelmineral.
Här skall vi öva oss i blockletning och besöka en lokal med guld och arsenikkis. En del i utbildningen när varje lokal besöks.
Allt är inte guld och malmer. Här finns smyckesten "unakit" som är röd fältspat med lite kvarts och rikligt med grön epidot.
Kontakt gärna ditt närmste ombud om du har ett intressant fynd. Han/hon hjälper dig gärna.
Block innehållande nickelmineral. Lokal i närheten av Vindeln, Västerbottens län.
©2001- GeoNord