Logotyp © Mineraljakten & SGU. Publicerad med tillstånd.

Norrlands Mineraljakt organiseras av Georange , Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands och Jämtlands län samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Georange genomför tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och länstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län Mineraljakt Norrland.
Syftet med tävlingen är att få fram nya mineraluppslag som kan undersökas och på sikt leda till nya gruvor och ny mineralförädling samt därigenom skapa nya jobb i Norrland. Mineraljaktens provgranskningscentral finns vid SGU:s mineralkontor i Malå dit man har kunnat skicka prover fram t.o.m. 30 september.

Årets sammandragningen för Mineraljaktsombuden i Västerbottens län år 2006 skedde i Malå på Georange. Mötet avslutades med ett besök till Fäboliden. Som alltid gör geolog Arne Sundberg, SGU, en ingående genomgång av förutsättningarna för årets mineraljakt samt också hur läget är för inlämnade undersökningstillstånd.
Prospekteringsbolaget Lappland Goldminers har i snart tio års tid borrat efter guld i Fäboliden. Man har nyligen lämnat in ansökan om miljötillstånd för gruvbrytning.
Man har genom prospektering uppskattat att det finns minst 58 ton guld i marken kring Fäboliden. Sannolikheten för att det kan finnas ännu mera guld är stor för man vet inte hur djupt ner mineraliseringen går och man har spekulerat i att malmtillgången kan vara upp till 300 miljoner ton guld.

Geolog Arne Sundberg i samspråk med geolog Birger Filén, SGU.
Geolog Arne Sundberg, SGU, går igenom förutsättningarna för årets Mineraljakt.
Samling med fika vid vägen till Fäbolidens guldgruva.
Samling med fika vid vägen till Fäbolidens guldgruva.
Provbrytning av malm för analys av malmhalter.
Obligatoriska besöket till varpen för malmprov.

Lärartrion Eric Sjölund, Jan-Åke Unée och Torbjörn Grahn hade redan för 20 år sedan hittat block med guldhalt i Lyckseletrakten. Torbjörn Grahn har lämnat trion. Man har har lagt ner 100 miljoner kronor på prospektering och borrat upp totalt 27000 meter och till ett djup på ca 200 meter. Man räknar med att gruvan skall ha en livslängd på 5-9 år eller längre då man har hittat spår efter guld även i närområdena där Lappland Goldminers har liknande fyndigheter. Guldhalten är inte hög men malmbasen mycket stor och då man tänker bryta ovan jord blir brytningskostnaderna lägre än under jord.
Guldet ligger i kvartsen samt också i magnetkisen och arsenikkis. Där finns också andra malmmineral värda att ta vara på.
Som mineralsamlare är det frågan om kompakt malm utan större skarnbildningar. På varphögen kunde hittas även svart turmalin och vesuvianit med mera. Mineralsamlare i grupp har möjlighet att besöka Fäboliden om man tar kontakt med Lappland Goldminers först.
©2001- GeoNord