NORRLANDS MINERALJAKT

VINNARE NORRLANDS MINERALJAKT 1997


Resultat av Norrlands mineraljakt 1997 länsvis.
Källa: Norrlands Mineraljakt 1996-1997 av Jan Olov Arnbom, Birger Filén, Arne Sundberg och Gun Ulwebäck 1997-12-19
ID-Nr.: BRAP 97004

SAMMANFATTNING AV NORRLANDS MINERALJAKT

1997.


Mineraljakten syftar till att stimulera allmänheten att söka efter uppsfag till nya malm- och industrimineralförekomster inklusive nyttosten, som kan börja utvinnas och förädlas och därmed skapa nya jobb samt bidra till mineralråvaruförsörjningen.

Under åren 1996 och -97 har Norrlands mineraljakt genomförts och delfinansierats av länsstyrelserna i landets fyra nordligaste län tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU). Ekonomiskt bidrag för utveckling av driften har erhållits från EU:s regionala fonder (mål 6) och till prispengar från flera av gruv- och prospekteringsföretagen samt från några kommuner.
En extra resursperson har anställts i varje län under sommarsäsongerna och där informerat nya och gamla mineraljägare samt gett handledning i fält. 1996-års säsong blev kort beroende på det sena beslutet om organiserad minerljakt. De största informations- och utbildningskampanjerna kunde därför genomföras under vårvintern 1997. Ett fyrtiotal skolklasser har besökts och informerats om möjligheten att delta i mineraljakten.
Provgranskningen har skett vid SGUs mineralinformationskontor i Malå. Prospekteringsbolagen har visat stort intresse för de båda årens mineraljakt. Vid granskningsmötena i Malå 1997 har 7-8 företag varit representerade.
Jämfört med 1995 har under 1997 antalet mineraljägare ökat med 37% till 401. Antalet intressanta prover under 1997 var 204 st, en ökning med 49% jämfört med 1995.
Det största, inlämnade provantalet kommer från Västernorrlands län medan de flesta mineraljägarna finns i Norrbottens län. Speciellt intressanta malmfynd har gjorts i norra Norrbotten liksom i Västerbottens inland och sydöstra Jämtland.
Kringeltjärns grafitgruva, norr om Edsbyn, där gruvdrift startats 1996 är ett bra exempel på hur mineraljakten kan bidra till mineralfynd som skapar ny sysselsättning. En mineraljägare hittade i mitten på 1980-talet ett stort, rikt grafitblock, som tillsammans med fynd gjordaav SGAB/NSG bidragit till att flera grafitmalmskroppar hittats i Kringeltjränsområdet.
Ett annat aktuellt fynd, Svartlidens guldfyndighet i Lycksele, med en guldreserv på omkring 16 ton, uppskattad till miljardbelopp, har hittats av personer som startade mineralkarriären i mineraljakten men som nu startat ett eget företag, Lapplands guldprospektering AB.
Sammantaget har den organiserade Norrlands mineraljakt 1996-97 på kort sikt gett 5-10 arbetstillfällen och bidragit till att cirka 400 personer ökat sina geologikunskaper som på sikt kommer att ge ytterligare arbetstillfällen i Norrland.
1996-års mineraljakt har redovisats i rapporten 'Norrlands Mineraljakt 1 996 (BRAP96OO6). Rapporten kan beställas från SGU. I den här rapporten redovisas 1997-års mineraljaktsresultat.
Sammanställning av alla mineraljaktsfynd av intresse från starten i Norrbottens län 1967 till och med 1997 kan beställas i kart- eller katalogform från SGU. Mineraljaktsinformation och jaktresultat finns också på SGU. (Anm. Redaktören har inte kunnat hitta någon sådan information på den angivna länken. Länken går till sökmotorn för publicerade rapporter och Sverigekartan.)


Ett flertal mycket intressanta fynd har gjorts i länen, t.ex. koppar och guld i Kiruna (Vittangi) kommun, guld i Övertorneå, Sorsele och Åsele kommuner, guld, silver, zink och voifram i Ragunda kommun, koppar och zink i Åre kommun. Nyttosten av god kvalitet har påträffats i Kiruna, Bodens, Åsele, Kramfors och Ånge kommuner. Guldfyndet i Sorsele har efter prisutdelningen sålts av mineraljägaren till ett av de många nya prospekteringsbolag som etablerat sig i landet


RESULTATLISTOR LÄNSVIS 1997
(I bokstavsordning)


JÄMTLANDS LÄN

Malmklass:

1:a pris:

2:a pris:

Kommunpriser:

Ungdomspriser:


NORRBOTTENS LÄN

Malmklass:

1:a pris:

2:a pris:

Industrimineral:

1:a pris:

Kommunpriser:

Ungdomspris:

ALU


VÄSTERBOTTENS LÄN

Malmklass:

1:a pris:

2:a pris:

3:e pris:

4:e pris: N

Kommunpriser:

Flera blockfynd av svavelkis och zinkblände.
Fyndplats:Lycksele k:n

Flera block av svavelkis.
Fyndplats: Norsjö k:n.


VÄSTERNORRLANDS LÄN

Malmklass:

1:a pris:

2:a pris:

Nyttosten:

1:a pris

Kommunpriser:

Ungdomspriser:


RESULTATLISTA, NORRLANDS FONDENS PRISER 1997

Delat 1: pris:

2:a pris:

Delat 3:e pris:
©2001- GeoNord