VÄLKOMMEN TILL GEONORDS LÄNK SIDA

Free For All Link Page

Redaktionen har fått frågor om någon slags länksida där man själv kan lämna förslag på nya länkar som inte redan finns på GeoNord.
Allt med anknytning till geologi är godkänt.
Din länk kommer inte längre upp automatiskt utan skall först granskas av redaktören och därefter läggas upp manuellt. Under testperioden har förtroendet missbrukats vilket är att beklaga.

Klicka på texten nedan så kommer du till länksidan.

DU KAN NUMERA ENDAST SE SIDAN OCH ANMÄLA LÄNKEN MEN DEN SYNS INTE FRÅN NÄTET.

DEN HÄRTJÄNSTEN KOMMER ATT TAS BORT VID ÅRETS SLUT.

Användningen är att tjänsten missbrukats och antalet skräplänkar exploderat utom all kontroll.

Free-For-All Links

Anmäl en länk till Din sida

Add a link to your website!
©2001- GeoNord