Nyheter och notiser

På denna sida visas föreningsnyheter och inkomna notiser kring fynd, historik m.m. 
om de olika fyndplatserna som sällskapet är intresserat av.

Långbansnytt

Långbansnytt vol 22 nr 1 2016

Långbansnytt - jubileumsnummer

Långbansnytt vol 21 nr 1 2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  

Zhitova, E.S.; Ivanyuk, G.Y.; Krivovichev, S.V.; Yakovenchuk, V.N.; Pakhomovskiy, Y.A.; Mikhaylova, Y.A. (2016). Crystal chemistry of pyroaurite from the Kovdor massif, Kola Peninsula, Russia, and Langban  Fe-Mn deposit, Varmland, Sweden.  Zapiski Vserossiyskogo Mineralogicheskogo Obshchestva = Proceedings of the Russian Mineralogical Society, 145(3), p.81-94.  På ryska med  engelsk sammanfattning. 47 ref.

Wiklundit Pb2(Mn2+,Zn)3(Fe3+,Mn2+)2(Mn2+,Mg)19(As3+O3)2 (Si,As5+O4)6(OH)18Cl6 Långban,Filipstad,Värmland,Sweden (Cooper, M.A., Hawthorne, F.C., Langhof, J.,Hålenius, U. and Holtstam, D. (2015). Wiklundite, IMA2015-057. CNMNC Newsletter No. 27, October 2015; Mineralogical Magazine, 79(5), 1227.)

Gatedalit (Hålenius, U. and Bosi, F. Gatedalite, IMA 2013-091. CNMNC Newsletter No. 18, December 2013, page 3256; Mineralogical Magazine, 2013;77, 3249-3258.)

Oxyplumboromeit (Hålenius U, Bosi F. Oxyplumboroméite, Pb2Sb2O7, a new mineral species of the pyrochlore supergroup from Harstigen mine,
Värmland, Sweden. Mineralogical Magazine. 2013;77(7):2931–9.)

           Vesuvianit (Hålenius U, Bosi F, Gatedal K. Crystal structure and chemistry of skarn-associated bismuthian vesuvianite. American Mineralogist. 2013;98(4):566–73.)

              Pargasit (Hålenius U, Bosi F. Cation ordering in Pb2+-bearing, Mn3+-rich pargasite from Långban, Sweden. American Mineralogist. 2012;97(10):1635–40.)

              Vesuvianit (Groat LA, Evans RJ. Crystal chemistry of Bi- and Mn-bearing vesuvianite from Långban, Sweden. American Mineralogist. 2012;97(10):1627–34.)

Långbanshyttanit (Chukanov NV, Pekov IV, Jonsson E, Zubkova NV, Filinchuk YE, Belakovskiy DI, m.fl. Långbanshyttanite, a new low-temperature
arsenate mineral with a novel structure from Långban, Sweden. Eur J Mineral. 2011;23(4):675–81.)

Dixenit (Bahfenne S, Frost RL. Raman spectroscopic study of the multi‐anion mineral dixenite CuMn2+14Fe3+(AsO3)5(SiO4)2(AsO4)(OH)6. Journal of Raman Spectroscopy. 2010; 41(4): 465–8.)

Pargasit (Jonsson E, Hålenius U. Mn3+-bearing pargasite from the Långban Fe-Mn oxide mineralisation, Bergslagen, Sweden. GFF. 2010;132(3-4):167–72.)

Britvinit - nytt mineral från Långban

Skinnerit från Långban?

Titanit från Långban 

Wickmanit från Nordmark

Äldsta plumboferriten?

Nils Zenzéns dagbok 11 nov 1923

Adelit i Världslitteraturen

                    Gustav Flink - biografi i Mineralogical Record


                    Igelström i Mineralogical Record