ss Button Styles by FreeButtons.org v2.0

Välkommen till Långbanssällskapets webbsida

Långbanssällskapet bildades 1983 och är en intresseförening som sysslar med mineralogi, geologi och kulturhistoria för några gruvor främst i östra Värmland. Föreningen har för närvarande ett femtiotal medlemmar


Welcome to the Långban society web site The Långban Society was founded in 1983, and its members have a wide interest in the mineralogy, geology and history of a specific group of mines, most of which are situated in eastern Värmland. The society has about 50 members

Långban
 


     Harstigen
     JakobsbergJakobsberg     J
     Långban
     Mangruvan
     Nordmark
     Sjögruvan

Om Långbans gruvby

                            Långbansnytt
    Notiser
    Litteraturlista

                              

     Evenemang
     Mineralbilder