SAMLER- ETISKE REGLER
DAGU/DANMARK

1. Undersøg områdets regelsæt m.h.t. lokale regler, love og adgangsrestriktioner for et bestemt område. Respekter eventuel skiltning mod indsamling af sten og mineraler m.v.

2. Søg altid tilladelse hos ejeren eller anden bemyndiget person før du går ind på privat område, - brug evt.
DAGU-introduktionskort som legitimation. Husk altid at lukke låger, led m.m. efter dig.

3. Vær ansvarsbevidst overfor naturen når du færdes i den. Undgå at beskadige træer, planter og afgrøder.
Henkast ikke affald i naturen.

4. Tag aldrig sten fra mure, bygninger, stengærder, høfder, kystsikring og lignende.

5. Udsæt ikke dig selv eller andre for fare eller risici på eller under usikre fremspring. Bær altid
sikkerhedshjelm i stenbrud og grusgrave.

6. Gå altid mindst to sammen i ukendt eller usikker terræn.

7. Saml kun ind til et minimum, - og kun til eget studiebrug. Saml ikke ind med salg for øje. Saml hellere ind
fra fritliggende, løst eller nedstyrtet materiale fremfor fra fremspringets overflade. Efterlad altid noget til den
næste amatørgeolog.

8. Forekomster af videnskabelig eller kulturmæssig betydning bør ikke røres.

9. Særligt interessante fund kan være Danekræ. Ved tvivlstilfælde kan DAGU eller lokalklubben bistå med råd
og vejledning.

10. Overskydende stenmateriale fra en bestemt lokalitet lægges tilbage på fundstedet, - den lokale losseplads, -
eller det foræres væk, evt. byttes væk. Henkastede sten i forkerte omgivelser kan give fejlfortolkninger for
områdets geologi.
©2001- GeoNord