Fossilplundrare härjar längs Ölands stränder


Flera fossilknackare har upptäckts under de senaste dagarna. Personer med verktyg har väckt ortsbornas misstänksamhet och två anmälningar har kommit in till polisen.

- En ortsbo fattade mitt på dagen i torsdags misstankar mot några som vandrade på stranden vid Sjölunden, mellan Djupvik och Sandvik. De bar på verktyg som behövs för att knacka loss fossil ur berget. Bilen var en tyskregistrerad Opel Record.

- Senare på kvällen gjorde en kanotist utanför Segerstad en anmälan till polisen. Två kvinnor och en man gick omkring med hammare och mejsel längs stranden.

- Polisen ser fossilknackningen som ett allvarligt problem som återkommer varje sommar. Länstyrelsen har skickat ut en premoria till polisen med information om vad lagarna säger om att ta bort fossil.

- Enligt grundregeln i brottsbalken går gränsen vid att använda verktyg för att få loss stenen. Det innebär skada på annans egendom. Sten ingår inte i allemansrätten och man skall alltid tala med markägaren för att få plocka med sig stenar.

- Vid naturreservat, som Byerums raukar, är reglerna naturligtvis mycket strängare. Där får ingenting avlägsnas från platsen.

Polisen säger att arbetet för att skydda naturreservat från fossilknackare är ett högprioriterat arbete.

© Ölandsbladet 1997-07-05 Cecilla Bertilsson.


I Barometern framgår att jouråklagaren i Kalmar dömde dem till böter á 500:-, de fyra fossilerna konfiskerades och återlämnades till markägaren. Att fossilerna knackades loss från en hög med kalksten ett kort stycke ute på en åker och att vederbörande trodde det var skrotsten gör ingen skillnad. Lantbruakren i Mellby, som äger marken där högen med kalksten ligger, hade definitit inte gett något tillstånd.

Fossilbrytning är tillåten på Öland utanför naturvårdsområden och liknande. Enligt åklagaren finns inget allmänt förbud mot att knacka fossil. Men den som knackar fossil måste först ha markägarens tillstånd, förklarar polisman Urban Stark. Han lägger tillägger att det inte är något typiskt för fossilknackare att de kommer från utlandet. Jag skulle istället vilja säga att de verkar komma från länder i väst.

(Fritt förkortad version från en rapport. anm red.)

Är svenska amatörer bättre än kolleger från Europa.
Svar nej.
Svenska mineralsamlare har nyligen blivit bötfälda för att ha plockat mineral i norska fjällen.

Läs mera om fossilsamlare från Europa som fortsätter att plunda Öland.
©2001- GeoNord