Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

U

Ultramafisk, mycket kiselfattig bergart, rik på järn och magnesium.

Underjordsgruva, där en malm bryts under jord.

Undersökningstillstånd, ett avgränsat område som tillståndsinnehavaren tilldelats av Bergmästaren och där tillståndsinnehavaren har ensamrätt till malmletning.

Uraninit, se pechblände.

Urberg. De äldsta delarna av Sveriges berggrund, det vill säga ungefär 0,5 - 2 miljarder år gamla bergarter.

Urbergsdolomit, karbonatsten bildad i tidig geologisk ålder. Senare omvandlad genom metamorfos.

Urgraniter, resterna av de äldsta kända graniterna i Sverige.

Urtiden. Den äldsta tiden i jordens historia, 4,6 miljarder - 570 miljoner år sedan.

Utbyte, procentuell andel metall som utvinns ur en malm.

Utfraktsort. Huvudnivå. Här sker vågrät transport av den brutna malmen i gruvan från brytningsstället till schaktet för uppfordring

Uvarovit, se granat Ca3Cr2(SiO4)3

Uvarovit, Ryssland
©2001 GeoNord.

©2001- GeoNord