Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

N

Nefelin, ett färglöst och vattenklart, ibland grått, gult eller rödaktigt mineral med sammansättningen NaAlSiO4

Nefelinsyenit, en bergart huvudsakligen bestående av alkalifältspat och nefelin. Som mörka mineral främst ägirin och ägirinaugit.

Neoproterozoikum, tiden mellan ca 1 000 miljoner år sedan och ca 570 miljoner år sedan.

Neutralisering, eliminering av överskott av H+ eller OH- genom tillförsel av bas respektive syra.

Nickelin, ett rött eller brunaktigt, metallglänsande mineral med sammansättningen NiAs.

Nicol. Se Polarisationsmikroskop.

Norbergit, humitmineral med sammansättningen Mg3(OH,F)2SiO4

Norit, se gabbro.

Nugget, klump av huvudsakligen gedigen metall, t ex guld, platina.

Liten guldnugget
© 2001 Gunnar Fredriksson
©2001- GeoNord