Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

 E

Effusiva, kallas vulkaniska, på jordytan bildade bergarter.

Eklogit, en djupbergart bestående av granat, pyroxen och stundom amfibol.

Elbait, Varuträsk.
©2001 GeoNord.

Grön elbait (grön turmalin, verdelit), med kemisk formel: Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 är den absolut vanligaste litiumturmalinen i Varuträsk, och behöver knappast någon ingående beskrivning. Kristallerna är välformade och många gånger ganska klara. Storleken kan variera från några millimeter till 10 mm eller mera i tjocklek och vad gäller längden kan den som bäst vara upp till 50-60 mm. Man bör dock betänka att turmalinerna utsatts för stora påfrestningar vid sprängning, borttransport och skrädning varför det är förvånande att så många fina prover fortfarande ser dagens ljus.

Elektromagnetisk mätning, mätning av berggrundens elektriska egenskaper.

Elektrum, blandning av guld och silver.

Enargit, ett svart, ofta i prismatiska kristaller förekommande mineral med sammansättningen Cu3AsS4

Endogena processer är sadana som ägt rum i jordens inre. Jfr Exogena.

Eokambrium, tiden närmast före kambrium. Av kambrium och Eos, grekernas namn för morgonrodnaden.

Epidot, ett grönt eller gulgrönt mineral, i huvudsak silikat av Ca, Al och Fe.

Epicentrum. Den punkt på jordytan som ligger rakt över ett jordbävningscentrum (fokus).

Erosion. När material på jordytan lösgörs och förs bort av rinnande vatten, rörlig is, vind eller vågor.

Eruptivbergart, sammanfattande namn för bergarter, som uppkommit ur smältor, vilka stelnat i jordakorpan eller på jordytan.

Epigenetisk, malm har bildats senare än den omgivande bergarten. Jfr Syngenetisk.

Eulysit, ett skarn av samma slag som följer de manganrika järnmalmerna, men med låg magnetithalt; det dominerande mineralet är knebelit.

Exogena processer, har ägt rum på eller vid jordytan under medverkan av atmosfären.

Exploatering, kommersiell brytning av malm.

©2001- GeoNord