Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

 C 

Celestin, ett färglöst till blåaktigt mineral med sammansättningen SrSO4

Cementationszon, den understa, syrefattiga vittringszonen, där vissa metaller som koppar och silver ibland koncentreras.

Cerit, ett brunt till körsbärsrött, starkt glänsande mineral, utgörande ett vattenhaltigt silikat med cerium.

Cerussit, ett färglöst till gråaktigt, rombiskt mineral.

Cerussit, Garpenberg, Dalarna, Sverige.
Bildens storlek 4 cm
© 1999 Frej Sandström

Chabasit, ett vattenhaltigt Ca-Al-silikat tillhörande zeolitgruppen.

Chabasit, Leveäniemi gruvan, Norrbotten.
© 1999 Guri Mazanti-Anderssen.

Chamosit, gröngrå eller grönsvarta, täta eller oolitiska massor med komplicerad sammansättning, i huvudsak ett vattenhaltigt silikat med Fe och Al .

Chert, kryptokristallin eller mikrokristallin kvartsrik bergart.

Chloantit, ett tennvitt till stålgrått mineral .

Cordierit, ett kvartsliknande mineral, ofta med blå-, brun- eller gulaktig färg, i huvudsak silikat av Mg och Al.

 Cordierit, Tvedestrand, Norge.
© 2001 Geonord

Covellin, ett indigoblått, hexagonalt mineral med sammansättningen CuS.

Cubanit, ett mineral med sammansättningen CuFe2S3

Cubanit, Kalkugntorp, Sverige.
Storlek på bilden 1 cm
© 1999 Frej Sandström

Cummingtonit, ett amfibolmineral, i huvudsak silikat av Fe och Mg.

Cyanit, detsamma som kyanit eller disten.

Kyanit, Brazil.
© 2001 Geonord
©2001- GeoNord