ZEOLITGRUPPEN:
DEN NYA NOMENKLATUREN

Grön apophyllit och stilbit, Poona, Indien. ©2000 GeoNord.   Okenit och stilbit, Poona, Indien.  ©2000 GeoNord.

Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta. Översattning av Emil Gregori från Mineralien Magazin Lapis med tillstånd. Korrekturläst: Kerstin Åstrand.


International Mineralogical Association (IMA) beslöt om en ny nomenklatur för zeolitgruppen. På grund av dessa silikaters enorma kemiska variabilitet fick många mineralarter nya namn och kemiska formler. Lapissystematiken inordnar mineralen efter stigande jonradie, dvs. efter stigande värde:

Na->K->Mg->Ca->Sr->Ba.

I de alfabetiskt upptecknade mineralen betecknas ursprungsmineralet med en stjärna.

* Brewsterit-Sr - VIII/J.23-80
(Sr,Ba)[Al2Si6O16] · 5 H2O (monoklin, triklin)

Brewsterit-Ba - VIII/J.23-90
(tidigare: "barium-brewsterit")
(Ba,Sr)Al2Si6O16] · 5 H2O. (monoklin)

Chabasit-Na - VIII/J.26-20
(därtill även:"herschelit")
(Na,K,Ca0,5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O. (hexagonal)

Chabasit-K - VIII/J.26-25
(K,Na,Ca0,5)2[Al2Si4O12] · 6 H2O. (hexagonal)

* Chabasit-Ca - VIII/J.26-30
(Ca0,5,K)2[Al2Si4O12] · 6 H2O. (trigonal,pseudohexagonal, triklin)

Dachiardit-Na - VIII/J.22-15
(tidigare: "natriumdachiardit")
(Na,K,Ca0,5)4-5[Al4-5Si20-19O48] · 12-13 H2O. (monoklin)

* Dachiardit-Ca - VIII/J.22-20
(därtill även: "swetlozarit")
(Ca0,5,K,Na)4-5[Al4-5Si20-19O48] · 12-13 H2O. (monoklin)

* Erionit-Na - VIII/J.26-90
Na(Na,K,Mg0,5)4[Al5Si13O36] · 12-16H2O. (hexagonal)

Erionit-K - VIII/J.26-92
K(Na,K,Ca0,5)4[Al5Si13O36] · 12-16 H2O. (hexagonal)

Erionit-Ca - VIII/J.26-92
Ca0,5(K,Ca0,5,Na,Mg0,5)4[Al5Si13O36] · 12-16 H2O. (hexagonal)

* Faujasit-Na - VIII/J.27-40
(Na,Ca0,4,Mg0,5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16H2O. (kubisk)

Faujasit-Mg - VIII/J.27-44
(Mg0,5,Na,K,Ca0,5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O. (kubisk)

Faujasit-Ca - VIII/J.27-46
(Ca0,5,NaMg0,5)3-4[Al3-4Si9-8O24] · 16 H2O. (kubisk)

Ferrierit-Na - VIII/J.22-01
(Na,K,Mg0,5)3[Al3Si15O36] · 9 H2O (monoklin)

Ferrierit-K - VIII/J.22-03
(K, Na,Mg0,5)3[Al3Si15O36] · 9 H2O. (ortorombisk)

* Ferrierit-Mg - VIII/J.22-05
(Mg0,5,K,Na,Ca0,5)3[Al3Si15O36] · 9 H2O. (ortorombisk)

* Gmelinit-Na - VIII/J.26-50
(Na2,Ca)[Al2Si4O12] · 5 1/2H2O. (hexagonal)

Gmelinit-K
Typlokal för detta sällsynta zeolitmineral är, efter ett aktuellt IMA-beslut, inte den italienska fyndplatsen Fara Vicentina i provinsen Vizenza (1990) utan berget Alluaiv i Lovozeromassivet på Kolahalvön. Härifrån beskrevs kaliumrik gmelenit för första gången redan 1984. Här förekommer den betydligt sällsyntare än gmelenit-Na och bildar genomsiktliga, hexagonala, korta, pelarliknande kristaller från 1-3 mm storlek i druser av breccierade pegmatiter.

Aktuella data:
Gmelinit-K - VIII/J.26-52
(K2Na2Ca[Al2Si4O12] 5 H2O, hexagonal (6/mmm).
Gmelinit-K är färglös till brunaktigt vit, uppvisar glasglans, har hårdhet 4 och vit streckfärg.

Gmelinit-Ca - VIII/J.26-54
(Ca,Sr,Na2)[Al2Si4O12] · 5 1/2H2O. (hexagonal)

Heulandit-Na - VIII/J.23-06
(Na,Ca0,5,K)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O. (monoklin)

Heulandit-K - VIII/J.23-08
(K,Na,Ca0,5,Mg0,5,Sr0,5)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O. (monoklin)

* Heulandit-Ca - VIII/J.23-10
(Ca0,5,Na,K)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O. (monoklin)

Heulandit-Sr - VIII/J.23-12
(Sr0,5,Ca0,5,Na)3[Al3Si9O24] · 7-8 H2O. (monoklin)

Klinoptilolit-Na - VIII/J.23-18
(Na,K,Ca0,5)[AlSi12] · 3 1/2H2O. (monoklin)

* Klinoptilolit-K - VIII/J.23-20
(K,Na,Sr0,5,Mg0,5)[AlSi5O12] · 3 1/2H2O. (monoklin)

Klinoptilolit-Ca - VIII/J.23-22
(Ca0,5,Na,K,Mg0,5)[AlSi5O12] · 3 1/2H2O. (monoklin)

Levyn-Na - VIII/J.26-58
(Na,Ca0,5,K)2[Al2Si4O12] · 5 1/2H2O. (trigonal)

* Levyn-Ca - VIII/J.26-60
(Ca0,5,Na,K)2[Al2Si4O12] · 5 1/2H2O. trigonal

* Paulingit-K - VIII/J.27-50
(K,Ca0,5,Na,Ba0,5)5[Al5Si16O42] · 13 1/2-22H2O. (kubisk)

Paulingit-Ca - VIII/J.27-54
(Ca0,5,K,Na,Ba0,5)5[Al5Si16O42] · 13 1/2-22H2O. (kubisk)

* Phillipsit-Na - VIII/J.25-50
(Na,K,Ca5)4-7[Al4-7Si12-9O32] · 12 H2O. (monoklin)

Phillipsit-K VIII/J.25-55
(K,Ca0,5,Na)4-7[Al4-7Si12-9O32] · 12 H2O. (monoklin)

Phillipsit-Ca VIII/J.25-60
(därtill även: Ba haltig "Wellsit")
(Ca0,5,K,Ba0,5,Na)4-7[Al4-7Si12-9O32] · 12 H2O. (monoklin, pseudoortorombisk)

   
Stilbite, Leveäniemi mine, Svappavaara, Norrbotten.
Microphoto.
© 1999 Guri Mazanti-Andersen. 
Stilbite, Leveäniemi mine, Svappavaara, Norrbotten.
Size of the picture 14 cm
© 1998 GeoNord

Stilbit-Na - VIII/J.23-26
(Na,Ca0,5,K)3[Al3Si9O24] · 9 H2O. (monoklin, pseudoortorombisk

* Stilbit-Ca - VIII/J.23-30
(Ca0,5,Na,K)3[Al3Si9O24] · 9 H2O. (monoklin, pseudoortorombisk)©2001- GeoNord