IMA - NYA DATA OCH NOMENKLATUR


Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta.
Översättning av Emil Gregori med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.
Korrekturläst: Kerstin Åstrand.
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord
(Uppdaterades december 2009)STAVNINGSREGLER ENLIGT IMA:

Ett nytt beslut av IMA-kommisionen:

Amfibolgruppen.

Enligt beslut av IMA sätts bindestreck mellan mineralnamn i amfibolgruppen bara där två vokaler följer på varandra (t. ex. ferro - aktinolit).

Eller när bindestrecket bidrar till indelning av mineral (t. ex. ferro-klinoholmquistit).

Stavelsen "fluor..." ändras till: "fluoro...", (t. ex. fluororichtrit).©2001- GeoNord