IMA - NYA DATA OCH NOMENKLATUR I LISTFORM

Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta.

Listan av nya kemiska data / nya defintioner har nu växt i omfång och blivit svår att navigera i.

Följande söklista med endast mineralnamn är länkad till textfilen som ursprungligen publicerats i Lapis och bygger på publicerade data från IMA.

(Uppdaterades december 2015)

©2001- GeoNord