ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2015

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2015
Lapis nr 2, 2015
Lapis nr 3, 2015
Lapis nr 4, 2015
Lapis nr 5, 2015
Lapis nr 6, 2015
Lapis nr 7-8, 2015
Lapis nr, 9, 2015
Lapis nr 10, 2015
Lapis nr 11, 2015
Lapis nr 12, 2015


Lapis, årgång 38, Nr 1, januari 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Inga nya IMA mineral. Endast ändringar.


Lapis, årgång 38, Nr 2, februari 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 38, Nr 3,mars, 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chiappinoit-(Y) VIII/G.8-20 silikat
(Mn2+,Ca)(Y,Ce)2[Si12O28] ortorombisk

Galloplumbogummit  VII/B.36-75 fosfat
(Pb,Ca)(Ga,Al,Ge)3[(OH,H2O)6|(PO4)2] trigonal

Hlousekit, VII/C.6-53 arsenat
(Ni,Co)Cu4[AsO3(OH)|AsO4]2 • 9 H2O triklin

Mojaveit, IV/K.15-17 tellurat
Cu6[Cl|(OH)7Te6+O4(OH)2] trigonal (pseudo-hexagonal)

Plasilit, VI/D.20-22  sulfat
Na[UO2|OH|SO4] • 2 H2O monoklin


Lapis, årgång 38, Nr 4, april, 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Turmalingruppen.

Adachiit, VIII/E.19-110    
CaF32+Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|AlSi5O18]  trigonal-pseudo-hexagonal.

Chromo-alumino-povondrait, VIII/E.19-78.
Na(Mg,Fe2+)2(Cr,Fe3+)3Al4[O|(OH)3|(Bo3)3|Si6O18] trigonal (ps.hexagonal) 

Darrellhenryit, VIII/E.19-07
Na0,5-1LiAl8[(O,F)|(OH3|(BO3)3|Si6O18]    trigonal (pseudohexagonal)

Fluor-elbait, VIII/E.19-08
NaLi(Al,Fe2+,Mn2+)2Al6[(F.OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]. trigonal-(ps.hexagonal).

Luinait-(OH), VIII/E.19-65
Na0,5-1(Fe2+,Mg)3Al6[(OH,O)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]  monoklin(ps.hex).

Oxy-dravit, VIII/E.19-17.
NaMg2Al6(Fe3+,Al)[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]   trigonal (ps. hexagonal).

Oxy-schörl, VIII/E.19-45
Na(Fe2+,Al)2(Al.Fe3+)6[O|OH,O)3|(BO3)3Si6O18]    trigonal (ps.hexagonal)

Oxy-kromdravit, VIII/E.19-28
NaMg2Cr7[O|(OH)3|(BO3)3Si6O18
densitet 3,3 g/cm3

Vanadio-oxy-dravit,VIII/E.19-31
NaMg2V3Al4[O|OH)3|(BO3)3|Si6O18]
densitet 3,14 g/cm3

Vanadio-oxy-kromdravit, VIII/E.19-32
NaMg2V3Cr4[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
densitet 3,3 g/cm3

Nya data - turmalin

Fluor-schörl
Den fluorrika järn-aluminium-turmalin – NaFe23+(Al,Fe3+)6[F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18, System VIII/F.10-128


 Lapis, årgång 38, Nr 5 maj, 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Barlowit, III/D.3-05 halogenid
Cu4(OH)6FBr, hexagonal

Hydroniumparmakoaluminit, VII/D.47-56   
(H3O)Al4[(OH)4|(AsO4)3] • 4½ H2O. kubisk.

Kihlmanit-(Ce) VIII/B.16-35 silikat
(Ce,La,Nd)2Ti[(OH)2|(CO3)2|SiO4] • H2O. triklin

Laptevit-(Ce), VIII/B.33-27 silikat
Ca6(Fe2+,Mn2+)Y3(Ce,La,Nd)7[F11|PO4|BO3|B3Si3O18|(SiO4)3],  trigonal.


Lapis, årgång 38, Nr 6, juni 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Bonazziit II/F.2-25 sulfid
As4S4 monoklin

Qingsongit, 1/A.10-25 bor-nitrid
BN   kubiskt

Vulkanmineraler från Tolbachik, Kamchatka i Ryssland

beskrevs första gången utförligt i Lapis nr 1, år 2000.
Viktiga fyndområden ligger vid "Första och Andra askkägeln", som bildades vid spalteruptionen av vulkanen Tolbachik 1975/1976. Här för speciellt fumarolerna Arsenatnaya och Yadovitaya (den "giftiga") talrika "brandnya" mineral.

Ericlaxmanit, VII/B.7-02
Cu4[O|(AsO4)2]  triklin, 

Kozyrevskit,   VII/B.7-03
Cu4[O|(AsO4)2]  ortorombisk,

Evdokimovit, VI/D.5-40
Tl4V4+[O3|(SO4)5] ٠5 H2O monoklin

Karpovit, VI/D.5-30
Tl2V4+[O|(SO4)2] • H2O monoklin,

Markhininit, VI/A.10-10
TlBi3+[SO4]2 triklin /pseudohexagonal

Grigorievit, VII/A.10-25
Cu3Fe23+Al2[VO4]trikli

Hatertit, VII/A.6-130
(Na, K)2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2[AsO4]3 monoklin

Nicksobolevit, Cu7[O2|Cl6|(SeO3)2] monoklin

Kaliokalcit, VI/D.18-35
KCu2[OH|(SO4)2] • H2O monoklin

Parawulffit, VI/B.6-30
K5Na3Cu8[O4|(SO4)8] monoklin

Popovit, VII/B.7-07
Cu5[O|AsO4]2 triklin

Wulffit, VI/B.6-20
K3NaCu4[O2|(SO4)4] ortorombisk

Yaroshevskit, VII/B.7-18
Cu9[O|Cl|(VO4)2]2 triklin, svart

Yurmarinit, VII/A.7-40
Na7(Fe3+, Mg,Cu)4[AsO4]6 trigonal


Lapis, årgång 38, Nr 7-8, juli/augusti 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 38, Nr 9, september 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Almeidait, IV/C.9-55  oxid
PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O38   trigonal

Dessa tre nya organiska mineral härstammar från guano-förekomsten vid Pabellón de Pica, 1,5 km söder om byn Chanabaya, provinsen Iquique i Chile. Guanon avlagrar en vittrad, kopparkishaltig hornbländegabbro. Det porösa guanoskiktet består till övervägande delen av nitratin, salmiak, halit och lermineraler.

Antipinit, IX/A.1-102 
KNa3Cu2[C2O4]4  triklin

Chanabayait, IX/A.2-80
Cu4[Cl|NH3|N3C2H2]4 • H2O ortorombisk

Joanneumit, IX/A.2-80
Cu[NH3|C3N3O3H2]2 triklin


Lapis, årgång 38, Nr 10, oktober 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Betpakdalit-CaMg,  VII/C.33-25 arsenat
MgCa2Fe33+[Mo86+O28(OH)|AsO4)2] • 23 H2O monoklin

Esquireit VIII/H.38-62 silikat
Ba[Si6O13] • 7 H2O monoklin

Möhnit VI/A.8-15 sulfat
(NH4)K2Na[SO4)2 trigonal

Mössbauerit V/E.3-75      
Fe63+[(OH)12|CO3] • 3 H2O trigonal

Trebeurdenit V/E.3-73   
Fe22+Fe43+[(OH)12|CO3] • 3 H2O trigonal

Oxykalcioromeit, IV/C.16-44 oxid
(Ca,Fe2+,Sb3+,Na)2Sb25+O7 kubisk


Lapis, årgång 38, Nr.11, november, 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 38, Nr 12, december, 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aldridgeit VI/D.19-15 sulfat
(Cd,Ca)(Cu;Zn)4[(OH)3|SO4]2 • 3 H2O monoklin

Balestrait, VIII/H.11-11 glimmer
KLi2V5+[O2|Si4O10] monoklin

Bluebellit, IV/L.2-15 jodid
Cu6[Cl|(OH)10|Jo3]  trigonal

Ekplexit, II/C.23-15      
(Nb,Mo,W)S2 • 3 [(Mg,Al)(OH)2-2,5]    

Kaskasit, II/C.23-16
(Mo,Nb)S2 • 3[(Mg,Al)(OH)2-2,5]

Manganokaskasit, II/C.23-17 sulfid
(Mo,Nb)S2 • 3 [(Mn,Al)(OH)2-2,5]

Miyahisait, VII/B.39-96 fosfat
(Sr,Ca)2Ba3[F|(PO4)3] hexagonal

Palladosilicid, 1/A.12-05 silicid
Pd2Si hexagonal

Pauloabibit, IV/C.10-58 oxid
NaNbO3 trigonal

Paradsasvarit, V/C.1-95 karbonat
Zn2[(OH)2|CO3]  monoklin

Yancowinnait, VII/C.31-85 arsenat
PbCuAl[AsO4]2 • 2 (H2O,OH) triklin©2001- GeoNord