ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2013

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2013
Lapis nr 2, 2013
Lapis nr 3, 2013
Lapis nr 4, 2013
Lapis nr 5, 2013
Lapis nr 6, 2013
Lapis nr 7-8, 2013
Lapis nr, 9, 2013
Lapis nr 10, 2013
Lapis nr 11, 2013
Lapis nr 12, 2013


Lapis, årgång 38, Nr 1, januari 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Aspedamit, IV/C.21-10 hydroxid
Fe3+Fe43+Ti4+ThNb13O42(OH)3 • 9 H2O kubisk

Cupromakopavonit, II/E.9-65 sulfosalt
Ag3Cu8Pb4Bi19S38 monoklin

Kasatkinit, VIII/E.11-30 silikat
Ba2Ca8[(BO4)5|Si8O12(OH)3] • 6 H2O monoklin


Lapis, årgång 38, Nr 2, februari 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Kobyashevit VI/D.19-08 sulfat
Cu5[(OH)6|(SO4)2] • 4 H2O triklin


Lapis, årgång 38, Nr 3,mars, 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Heisenbergit, IV/H.1-57 hydroxid
[UO2|(OH)2] • 2 H2O ortorombisk

Saltonseait, III/C.6-15 klorid
K3NaMn2+Cl6 trigonal


Lapis, årgång 38, Nr 4, april, 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Rongibbsit, VIII/H.35-30 silikat
Pb2[AlSi4O11(OH)] monoklin

Tanohatait, VIII/F.18-75 kedjesilikat
LiMn22+[Si3O8(OH)] triklin


 Lapis, årgång 38, Nr 5 maj, 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Calciodelrioit, IV/G.7-65 oxid
Ca[V25+O6] • 4 H2O monoklin

Cordylit –(La)  V/C.7-168 karbonat
(Na,Ca)Ba(La,Ce,Sr)2[F|(CO3)4] hexagonal

Laurentianit, VIII/C.15-80 silikat
Na3Nb3[O3|(Si2O7)2] • 9 H2O trigonal

Leukostaurit, V/K.4-38 borat
Pb2[Cl|B5O9] • ½ H2O ortorombisk

Terrywallaceit, II/E.31-85 
PbAg(Sb,Bi)3S6 monoklin


Lapis, årgång 38, Nr 6, juni 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Eltyubyuit, VIII/A.8-205 silikat
Ca12Fe103+[O16|Cl6|(SiO4)4] kubiskGünterblassit, VIII/H.38-22 silikat

Günterblassit, VIII/H.38-22 silikat
(K,Ca,Ba,Na)2-3Fe0,52+[(Si,Al)13O25(OH,O)4] • 7-10 H2O ortorombisk.

Hillesheimit, VIII/H.38-23 silikat
(K,Ca,Ba)1,5-2(Mg,Fe2+)[(Si,Al)13O23(OH)6] • 8 H2O ortorombisk.

Lileyit VIII/C.13-28 silikat
Ba2(Na,Fe2+,Ca)3MgTi24+[O|F|Si2O7)2  monoklin

Shulamitit, IV/A.7-25 oxid
Ca3Fe3+AlTi4+O8  ortorombisk

Andranosit-(Fe), VI/B.4-40 sulfat
(NH4NaFe23+[(Cl|(OH)2|(SO4)4]  tetragonal

Calciolangbeinit, VI/A.3-25 sulfat
K2(Ca,Mg)2[SO4]3 kubisk

Cossait, VI/D.7-50 sulfat
Mg0,5Al6[F6|HSO4|(SO4)6] • 36 H2O trigonal/pseudohexagonal.

Cupromolybdit, VI/G.2-24 molybdat
Cu3[O|(MoO4)2] ortorombisk

Lucabindiit, III/D.4-20 halogenit
(K,NH4)As4O6(Cl,Br) hexagonal

Starovait, VII/B.7-25 vanadat
K(Cu,Zn)4[O|(VO4,AsO4)3] triklin


Lapis, årgång 38, Nr 7-8, juli/augusti 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cobaltoblödit, VI/C,18-21   
Na2(Co,Mg)[SO4]2 · 4 H2O monoklin

Manganobödit, VI/C.18-24
Na2Mn2+,Mg)[SO4]2 · 4 H2O monoklin·

Domerockit, VII/D.7-25 arsenat
Cu4[(OH)3|AsO3(OH)|(AsO4)2] · H2O triklin

Schindlerit, IV/G.1-32
(H3O)4(Na,K)2[V105+O28] · 10 H2O triklin

Wernerbaurit, IV/G.1-33
(H3O)4Ca[V105+O28] · 16 H2O  triklin

Vigrishinit, VIII/C.14-05 silikat
Zn2Ti3-4[(OH,H2O)3-4|Si2O7]triklin


Lapis, årgång 38, Nr 9, september 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Bastnäsit-(Nd) V/C.7-35 karbonat
(Nd,La,Ce)[F|CO3] hexagonal

Carlfrancisit, VIII/B.11-25 silicate
Mn1,52+(Mn2+,Mg)21[(OH)21|As3+O3|(As5+O4)3|(SiO4,AsO4)3]. trigonal.

Eckhardit, IV/K.15-08 tellurat
CaCu2+[Te6+O5] · H2O monoklin

Krasnoit, VIII/J.20-05 silikat
Ca3Al8[F2|(OH)13|(PO4)4|Si3O7(OH)] · 8 H2O trigonal

Leydetit, VI/D.21-08 sulfat
Fe3+[UO2|(SO4)2] · 11 H2O  monoklin

Minohlith, VI/D.3-62 sulfat
(Cu,Zn)7[(OH)10|(SO4)2] · 8 H2O trigonal

Nashit, IV/G.1-35 oxide
Na3Ca2[V4+V95+O28] · 24 H2O monoklin

Nioboholtit, VIII/B.31-32 silikat
Al6Nb0,5[(O,OH)3|BO3|{Si,Sb3+)O4}3]

Titanoholit, VIII/B.31-28 silikat
Al6(Ti4+,Nb0,5[(O,OH)3|BO3|{Si,Sb3+)O4}3]

Szklaryit, IV/D.27-05 silikat
Al5-6[B(O,OH)3|{(As3+,Sb3+)O4}3]

Whiteit-(CaMnMn), VII/D.29-25 fosfat
CaMn2+(Mn2+,Fe2+)2Al2[OH|(PO4)2 · 8 H2O monoklin.


Lapis, årgång 38, Nr 10, oktober 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya mineral denna månad.


Lapis, årgång 38, Nr.11, november, 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agait, IV/K.15-55
Pb3Cu[CO3|Te6+O5(OH)2] ortorombisk

Bairdit, IV/K.15-52
Pb2Cu4[(SO4)0,5|Te6+Ó5(OH)]2 ٠H2O. monoklin

Fuettererit, IV/K. 15-38
Pb3Cu6[(OH)7|Cl5|Te6+O6] trigonal, även pseudo-hexagonal

Kromiopargasit, VIII/F.10-121 silikat
NaCa2Mg4(Cr3+,Al)[OH|AlSi3O11]2+ monoklin

Erikapohlit, VII/C.30-30 arsenat
Ca2Cu32+(Zn,Cu,Mg)4[AsO4]6 ٠2 HO monoklin

Lavinskyit, VIII/F.5-20 silikat
K(Li,Cu)Cu6[(OH)2|Si4O11]2  ortorombisk

Lusernait-(Y), V/E.8-03 karbonat
 Y4Al[F|(OH)10|(CO3)2] ٠6 H2O ortorombisk

Piemontit-(Pb).VIII/C.23-38 silikat
(Pb,Ca,Nd)Ca(Mn3+,Mn2+)(Al,Fe3+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Rhabdofan-(Y), VII/C.29-05 fosfat
(Y,La,Nd)[PO4] ٠H2O hexagonal

Tazzoliit, IV/C.15-30 hydroxid
(Ba,Ca,Sr)4(Nb,Ti)5SiO17(OH,O)2 ortorombisk


Lapis, årgång 38, Nr 12, december, 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Dymkovit, IV/J.5-30 arsenit
(Ni,Mg)[(UO2)2|(AsO3)2]  • 7 H2O monoklin

Rauchit, VII/E.1-65 arsenat
(Ni,Mg)[UO2|AsO4]2 • 10 H2O triklin (pseudotetragonal)

Stepit, VII/C.29-80 arsenat    
U4+[AsO3(OH)]2  • 4 H2O tetragonal

Lavoisierit, VIII/C.34-15 silikat
(Mn2+,Mg,Ca)8(Al,Mn3+,Mg)12[OH,O)12|(P,Si)(O,OH)4|(SiO4)2|
(Si2O7)3|Si3O10] ortorombisk

En räcka nya skarnmineral från Kaukasus och Sibirien.

Från  Vulkan Lakargi i Nordkaukasus (vulkaniska smältstenar (tuff) från den övre Chegem-Calderan i Baksan-dalen) och från Birkhin-Gabbromassivet i Region Olkhon vid Baikalsjön i östra Sibirien levererade stora marmorblock och silikatskarn en mångfald sällsynta, oftast enbart i tunnslip synliga högtemperaturmineral, som för det mesta bildades i en temperatur över 900 grader Celsius.

Aklimait, VIII/C.9-45 [AK]  silikat
Ca4[(OH,F)4|Si2O5(OH)2 ] • 5 H2O monoklin

Edgrewit/hydroxyledgrewit, VIII/B.4-120,4-125,[EG,HEG] silikater
Ca9[F2|(SiO4)]   /   Ca9[(OH)2|(SiO4)4]   monoklin

Galuskinit, VIII/B.22-67  [GA] silikat
Ca7[CO3|(SiO4)3]  monoklin

Irinarassit, VIII/A.8-170  [IR] silikat
Ca3(Sn,Ti4+)2[(Al,Fe3+,Si)O4]3 kubisk

Magnesioneptunit, VIII/F.37-05 [MN]silikat
(K,Na)Na2Li(Mg,Fe2+)2Ti24+[O|Si4O11]2  monoklin

Megawit, IV/C.10-15    [ME] oxide
Ca(Sn,Zr)O3 ortorombisk, pseudokubisk

Pavlovskyit, VIII/C.28-40   [PA]  silikat
Ca8[(SiO4)2|Si3O10] ortorombisk

Rusinovit VIII/C.9-05    [RU] silikat
Ca10[Cl2|Si2O7)3] ortorombisk   

Namnen av alla dessa mineral hedrar:

Den amerikanske petrologen Edward Grew (*1944) från Universitet Maine. De ryska mineraloger Irina Olegovna Galuskina (1961*) och Evgeny Vadimovich Galuskin(1960*) från University of Silesia i Polen. Den  Moskauer petrologen och geokemikern Irina Rass (1940*), den brittiska kristallografin Helen Dick Megaw (1907-2002), den ryska geologen Evgeny Vladimirovich Pavlovsky (1901-1982),  den ryska petrologin professor Vladimir Lenoidovich Rusinov (1935-2007).©2001- GeoNord