ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2012

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2012
Lapis nr 2, 2012
Lapis nr 3, 2012
Lapis nr 4, 2012
Lapis nr 5, 2012
Lapis nr 6, 2012
Lapis nr 7-8, 2012
Lapis nr, 9, 2012
Lapis nr 10, 2012
Lapis nr 11, 2012
Lapis nr 12, 2012


Lapis, årgång 37, Nr 1, januari 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Klajit, VII/C.6-58 arsenat
MnCu4[AsO3(OH)|AsO4]2 triklin


Lapis, årgång 37, Nr 2, februari 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Adolfpaterait, VI/D.20-25 sulfat
K[UO2|OH|SO4] • H2O monoklin

Anauripigment, II/F.2-65
As2S3 triklin

Behounekit VI/C.23-10 sulfat
U4+[SO4]2 • 4 H2O ortorombisk

Coralloit VII/D.8-32 arsenat
Mn2+Mn23+[OH|AsO4]2 • 4 H2O triklin

Ellingsenit, VIII/H.34-38 silikat
Na5Ca6[Si18O38(OH)13 • 6 H2O triklin

Fluorocronit  III/A.8-22 fluorid
PbF2  kubisk

Hanjiangit, VIII/H.12-55 silikat
Ba2Ca(V3+,Al)2[(OH,O)2|F|(CO3)2|AlSi3O10] monoklin, pseudotetragonal.

Litochlebit, II/E.34-95 sulfosalt
PbAg2Bi4Se8 monoklin

Markascherit, VI/G.2-21 molybdat
Cu3[(OH)4|MoO4] monoklin              

Vladimirivanovit, VIII/J.11-45 silikat
Na6Ca1,5-2[(SO4,S3,S2,Cl)2|Al6Si6O24] • H2O ortorombisk


Lapis, årgång 37, Nr 3,mars, 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Sarrabusit, IV/K.1-40 selenit
Pb5Cu[Cl|SeO3]4 monoklin


Lapis, årgång 37, Nr 4, april, 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt mineral från Sverige!

Allanit-(Nd)- VIII/C.23-45 silikat
Ca(Nd,Ce,Ca)Fe2+(Al,Fe2+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Kromchieffelinit , IV/K.17-30 bly-tellurat
Pb10[CrO4|Te66+O20[OH)14] • 5 H2O ortorombisk

Davidlloydit, VII/C.11-35 arsenat
Zn3[AsO4]2 • 4 H2O triklin

Falsterit, VII/D.29-90 fosfat
Ca2MgZn4Mn22+Fe0,52+Fe0,53+[(OH)4|(PO4)8] • 14 H2O monoklin 

Rickturnerit, III/D.10-117 bly-oxihalogenit
Pb7MgO4(OH)5Cl3 ortorombisk

Strontiofluorit, III/A.8-15 fluorid
(Sr,Ca)F2  kubisk

Törnroosit, II/A.5-52 tellurid
Pd11As2Te2 kubisk

Typlokalitet Eifel, Tyskland

Ferriallanit-(La), VIII/C.23-48 silikat
Ca(La,Ce)(Fe2+,Mn,Ti)(Fe3+,Al)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Ferriallanit-(La) är svart, har glasglans, densitet 4,21 g/cm3, hårdhet 6, streckfärg brun. Detta särskilt järnrika sällanjordsilikat, tillhörande epidotgruppen, har hittills enbart hittats på en fyndplats, i pimpstensbrottet In den Dellen nära Mendig vid Laacher See i tyska Eifel. Från ett flertal undersökta ”allanit”-kristaller visade sig enbart ett enda prov (en tjocktavlig kristall, 2 mm lång) som lanthandominant ferriallanit-(La). Vid alla övriga undersökta kristaller handlade det om La-rik ferriallanit-(Ce), eller om järnfattigare allanit-(La-Ce). Alla dessa allaniter kan kemiskt fullständigt blandas och kan optiskt inte skiljas från varandra. Samtliga allaniter sitter i körtlar i sanadinitblock som utkastats ur vulkanrör, i sällskap med fritt kristalliserad magnetit, mörkt grön klinopyroxen och järnrik biotit, samt avrundad grå nosean. Ferriallanit-(La) är brun, genomlysbar i kanterna, stark pleokroistisk (blekt brun till mörkt brun), och visar ingen fluorescens i UV-ljus. Namnet syftar på släktskapen med ferriallanit, med lanthan som kemiskt övervägande sällanjordelement.

Osumilith-(Mg)

har hittills aldrig varit IMA-godkänt, trots att osumilither, i vilka magnesium överväger järn(II), är kända från fyndplatser världsvitt, till exempel i Japan. Som typlokalitet för osumilith-(Mg) gäller nu fyndplatsen Ettringer Bellerberg i östra Eifel. Härifrån känner man djupt blå kristaller upp till 5 mm stora.

Perrierit-(La)

Perrierit, vid vilken lanthan överväger Cer, hade Segalstad & Larsen redan 1978 beskrivit från fyndplatsen Buer nära Bj?rkedalen/Telemark i Norge, som inväxta metamikta kristaller upp till 7 millimeters storlek. Detta sällanjord-titansilikat
 – (La,Ce,Ca)4(Fe2+,Mg,Mn)(Ti,Fe3+,Al)4[O4|Si2O7]2 – var hittills dock inte godkänt av IMA.
Som typlokalitet för perrierit-(La) gäller nu pimpstensbrottet In den Dellen nära Mendig, Laacher See i Eifel. Härifrån känner man fristående, becksvarta, kortprismatiska enkelkristaller <0,5 x 1 mm stora, med hårdhet 6 och brun streckfärg. Dessa kristaller kan optiskt inte skiljas från allanit.

Nu följer 5 nya mineral som har ”fallit från himmelen”.

Brearleyit, IV/A.7-40 oxid
Ca6Al7O16Cl, kubisk, färglös till ljust olivgrön, glasglans, streckfärg vit, densitet 2,80 g/cm3.

Krotit, IV/B.9-07 oxid
CaAl2O4 monoklin, färglös, glasglans, hårdhet 6½, streckfärg vit.

Murchisit, II/C.20-140 oxid
Cr5S6, trigonal, grå, metallglans, densitet 4,22 g/cm3.

Panguit, IV/C.3-40 oxid
(Ti,Al,Sc,Mg,Zr,Ca)2O3  ortorombisk, gråsvart, har metallglans och densitet 3,74 g/cm3.

Wassonit, II/C.20-140 sulfid
TiS. Trigonal, bronsbrun, har metallglans, hårdhet 5½ och densitet 4,45 g/cm3.


 Lapis, årgång 37, Nr 5 maj, 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Carlosbarbosait, IV/H.9-20 oxid
[(UO2)2|(Nb,Ta)O6(OH)2] • 2 H2O ortorombisk

Hezuolinit, VIII/C.17-12 silikat
(Sr,Ce,La,Ca)4Zr(Ti4+,Fe3+,Fe2+)4[(O4|Si2O7]2  monoklin

Horomanit, II/B.17-07  [HO]  sulfid
Fe6Ni3S8 tetragonal

Samaniit, II/B.17-03 [SA] sulfid
Cu2Fe5Ni2S8 tetragonal

Sugakiit, II/B.17-05 [SU] sulfid
Cu(Fe, Ni)8S8 tetragonal


Lapis, årgång 37, Nr 6, juni 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Reynoldsit, VI/F.2-48 kromat
Pb2Mn24+[O5|CrO4] triklin

Tancait-(Ce), VI/G.3-10 molybdat
Fe3+(Ce,La,Nd)[MoO4]3 • 3 H2O trigonal/pseudokubisk

Natrotitanit, VIII/B.12-25 silikat
(Na,Ca,Y)Ti[(O,F)|SiO4] monoklin

Tsilaisit, VIII/E.19-12
Na(Mn2+,Al,Li)3Al6[(OH,F)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] trigonal/pesudohexagonal


Lapis, årgång 37, Nr 7-8, juli/augusti 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Arsenohopeit, VII/C.11-25 arsenat
Zn3[AsO4]2 • 4 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 37, Nr 9, september 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ammoniomagnesiovoltait  VI/C.14-70 sulfat
(NH4)2(Mg,Fe2+)5Fe33+Al[SO4]12 • 18 H2O kubisk

Carlgieseckeit-(Nd)  VII/B.39-58 fosfat
Na(Ca,Sr)3(Nd,Ce)[(F,OH)|(PO4)3] trigonal

Debattistiit II/E.7-70 sulfosalt
Ag9Hg0,5As6S12Te2 triklin

Foretit VII/B.18-20 arsenat
Cu2Al2[(OH,O,H2O)6|AsO4] triklin

Jacutingait II/A.6-50 selenid
(Pt,Pd)2HgSe3 trigonal

Kircherit, VIII/J.9-35 silikat
KNa5Ca2[(SO4)2|Al6Si6O24] • 1/3 H2O trigonal

I anslutning till det nya mineralet erhåller följande mineral nya systemnummer:

fantappietit (VIII/J.9-36),
farneseit (VIII/J.9-40),
biachelait (VIII/J.9-41)
giuseppettitVIII/J.9-43).

Manganoquadratit II/E.7-55  [MQ]
AgMnAsS3 tetragonal

Menchettiit, II/E.23-25 [ME]
Pb5Ag2Mn3As4Sb6S24 monoklin

Gunterit, IV/G.1-04  [GU]     
Na4H2[V105+O28] • 22 H2O monoklin

Hughesit, IV/G.1-15 [HU]
Na3Al[V105+O28] • 22 H2O triklin

Prostit IV/G.1-01 [PO]
MgAl2[(OH)10|V105+O28] • 22 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 37, Nr 10, oktober 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Whelanit, VIII/F.19-50  silikat
Ca6Cu2[(OH)3|CO3|Si6O17(OH)] • 2 H2O ortorombisk

Nedfallna från himlen är browneit och buseckit.

Browneit, II/C.1-15 mangansulfid
MnS kubisk, densitet är 3,29 g/cm3.

Buseckit, II/C.13-20 järnsulfid
(Fe,Zn,Mn)S, hexagonal, svart färg, metallglans, densitet är 3,69 g/cm3.


Lapis, årgång 37, Nr.11, november, 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Lanbruceit, VI/D.7-55 arsenat
Zn2[O|AsO3(OH)] • 3½ H2O monoklin

Hielscherit VI/D.13-24 sulfat
Ca6(SiAl)2[6][(OH)12|(SO3,CO3)2|(SO4)1,5-2] • 22 H2O hexagonal

Kottenheimit, VI/ D.13-23 sulfat
Ca6Si2[6][(OH)12|(SO4)4] • 24 H2O hexagonal

Raberit, II/E.12-75 sulfosalt
Tl5Ag4As6SBS15  triklin

Witzkeit VI/D.16-15 alkalisulfat
K4Na4Ca[NO3|(SO4)2]2 • 2 H2O monoklin


Lapis, årgång 37, Nr 12, december, 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Angarfit, VII/D.38-20 natrium-järnfosfat
Na(Fe3+,Mg)5[(OH,H2O)|PO4]4 • 4 H2ortorombisk

Billwiseit, IV/D.27-60 wolframat
Sb53+Nb3WO18 monoklin

Christofschäferit-(Ce), VIII/C.17-26 Cer-Mangan-Titan
(Ce,La,Ca)4Mn2+(Ti,Fe3+)4[O4|Si2O7]2 monoklin

Mejillonesit,VII/D.38-10 fosfat
NaMg2H[OH|PO3(OH)|PO4] • H2O ortorombisk

Omsit, IV/F.12-40 hydroxid
(Ni,Cu)2Fe3+Sb5+(OH)12  trigonal

Fosforvanadylit-Ca, IV/G.13-15 hydroxid
Ca0,5[(PO4)2|(V4+,Al)4(OH,O)8 • 12 H2 O kubisk

Rumseyit, III/D.10-65 bly-oxihalogenid
Pb2OCIF, tetragonal eller pseudokubisk

Scottyit, VIII/C.3-20  
BaCu2[Si2O7]  ortorombisk©2001- GeoNord