ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2011

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2011
Lapis nr 2, 2011
Lapis nr 3, 2011
Lapis nr 4, 2011
Lapis nr 5, 2011
Lapis nr 6, 2011
Lapis nr 7-8, 2011
Lapis nr, 9, 2011
Lapis nr 10, 2011
Lapis nr 11, 2011
Lapis nr 12, 2011


Lapis, årgång 36, Nr 1, januari 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Barioferrit,IV/C.8-55 oxid
BaFe123+O19 hexagonal

Chabasit-Mg, VIII/F.26-28 zeolit
(Mgo,5,K,Cao,5)2[Al1,5Si4,5O12] ? 5 H2O trigonal/pseudokubisk

Depmeierit, VIII/J.9-16 silikat
Na8[(PO4CO3)|al6Si6O24] ? H2O hexagonal

Devitoit,VIII/G.12-90 silikat
Ba6(F2+,Mg)7Fe23+[(OH)4|CO3|(PO4)2|(Si4O12)2] triklin

Fivegit, VIII/H. silikat
K4Ca2[Cl|AlSi7O17(O,OH)2] ? 2 (H2O,OH) ortorombisk

Florencit-(Sm), VII/B.36-122 fosfat
(Sm,Nd)Al3[(OH)6|(PO4)2] trigolin

Guidottiit, VIII/H.27-130 silikat
(Mn2+,Mg)4Fe23+[(OH)8|Fe23+Si2O10  hexagonal

Plumboselit, IV/K.1-25 selenit
Pb3[O2|SeO3] ortorombisk 

Polezhaevait-(Ce), III/A.8-47 fluorid
NaSr(Ce,La)F6 hexagonal

Nya mineral tillhörande granatgruppen:

Eringait, VIII/A.8-145 
Ca3(Sc,Ti4+,Fe3+,Zr2[(Si,Al)O4]3,  kubisk, ljusbrun till gul, glasglans, densitet 3,65 g/cm3, hårdhet ~7, krämvit streckfärg.

Kerimasit, VIII/A.8-185
Ca3(Zr,Ti4+,Nb)2[(Fe3+,Si,Al)O4]3, kubisk, mörk brun, glasglans, densitet 4,10 g/cm3, hårdhet 6½-7, ljusbrun streckfärg.

Menzerit –(Y), VIII/A.8-65 silikat
(Ca,Fe2+)(Fe2+)(Y,Er,Yb)(Fe3+,Al)[SiO4]3  kubisk


Lapis, årgång 36, Nr 2, februari 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Eirikit, VIII/J.10-15 silikat
KNa6[F2|Be2Al3Si15O39] trigolin 

Ikosaedrit,I/A.3-30
Cu2FeAl5   (pseud.) kubisk

Stronadelfit, VII/B.39-85 fosfat
Sr5[(F,OH)|(PO4)3] hexagonal

Vorlanit, IV/D.31-70 oxid
CaU6+O4 kubisk (pseudo-hexagonal)


Lapis, årgång 36, Nr 3,mars, 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya mineral denna månad!


Lapis, årgång 36, Nr 4, april, 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ammineit, III/D.3-45 klorid
Cu[Cl2|(NH3)2] ortorombisk

Fluor-dravit, VIII/E.19-18
Na(Mg,Fe2+)3Al6[(F,OH)|(OH)3|BO3)3|Si6O18] . trigonal/pseudohexagonal

Fluorfosfor-hedyfan,VII/B.39-137 fosfat
Ca2Pb3[F|(PO4)3] hexagonal

Gelosait, IV/D.25-75 hydroxid
Bi(Mo6+,Mo5+)2-2,5O7(OH) ? H2O monoklin

Manitobait, VII/A.6-25 fosfat
(Na,Ca)3(Mn2+,fe2+)5Al,Fe3+)1,5[PO4]monoklin

Paulscherrerit, IV/H.1-55 
(UO2)(OH)2 monoklin/pseudoortorombisk

Nu följer tre nya företrädare i amfibolgruppen.

Ferro-obertiit, VIII/F.8-145
Na3(Fe2+,Mg)3Fe3+Ti4+[(O,OH,F)|Si4O11]2 monoklin.

Fluoroleakeit, VIII/F.8-111
(Na,K)Na2Li(Mg,Fe2+)2Fe3+,Mn2+,Ti4+)2[(F,OH)|Si4O11]2 monoklin.

Fluoro-kaliumpargasit, VIII/F.10-126
(K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(F,OH)|AlSi3O11]2    monoklin.


 Lapis, årgång 36, Nr 5 maj, 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Obs!  2 nya svenska mineral

Långbanshyttanit
med den förenklade formeln Pb2Mn2Mg(AsO4)2(OH)4 ? 6 H2O

Åskagenit-(Nd) VIII/C.23-69  silikat    
(Mn2+,Fe2+)(Nd,Ce)Al2Fe3+[O|OH|SiO4|Si2O7]  monoklin


Lapis, årgång 36, Nr 6, juni 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Afmit, VII/D.15-03 fosfat
Al3[(OH)4|PO3(OH)|(PO4] •4 H2O triklin

Aluminocoquimbit, VI/C.8-35 sulfat
AlFe3+[SO4]2 •9 H2O trigonal

Ambrinoit, II/F.10-20 sulfid
(K,NH4)2(As,Sb)6(Sb,As)2S13 •H2O triklin

Capranicait, VIII/F.3-90 silikat
(K,Cs)<1(Ca,Na)Al4[(BO3)4|Si2O6] monoklin

Fluorbritolit-(Y),  VII/B.27-61 silikat
(Y,Ca,Ce,Nd)5[(F,O)|(SiO4)3] hexagonal

Hermannroseit, VII/B.26-45 fosfat
CaCu[OH|(PO4AsO4)] ortorombisk

Oxyvanit, IV/C.26-08 oxid
(V3+,Cr3+)(V4+,Ti4+)O5 monoklin


Lapis, årgång 36, Nr 7-8, juli/augusti 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ernstburkeit, IV/A.3-10 sulfonat
Mg[CH3SO3] •12 H2O trigonal

Ferroericssonit, VIII/C.13-35 silikat
Ba2Fe43+[O|(OH,Cl)Si2O7]2 monoklin

Långbanshyttanit, VII/D.52-20 arsenat
Pb2Mn22+(Mg,Fe2+)[(OH)2|AsO4]2 •6 H2O triklin

Nisnit, I/A.8-45 element
Ni3Sn kubisk

Nordgauit, VII/D.10-37 fosfat
Mn2+Al2[(F,OH)|PO4]2 • 5½ H2O triklin

Rakovanit, IV/G.1-03 Oxid
Na3H3[V105+O28] •15 H2O monoklin

Wakefieldit-(Nd), VII/A.14-45 vanadat
(Nd,La,Ce)[VO4] tetragonal

Yangzhumingit, VIII/H.11-18 glimmer
(K,Li)Mg2,5[F2|Si4O10] monoklin


Lapis, årgång 36, Nr 9, september 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Georgerobinsonit, VI/F.2-45 blykromat
Pb42+[F|Cl|[(OH)2(CrO4)2] ortorombisk

Iangreyit, VII/D.50-40 fosfat
Ca2Al7[(OH,F)7,5|PO3(OH)|PO4]2 •8 H2O trigonal

Parasterryit, II/E.20-35 sulfosalt
Pb20Ag4(Sb,As)24S58 monoklin

Pseudolyonsit, VII/A,10-15 vanadat
(Cu,Zn)3[VO4]2  monoklin       

Rruffit, VII/C.17-110 arsenat
Ca2Cu[AsO4]2 • 2 H2O monoklin

Sejkorait-(Y) VI/D.20-85 sulfat
(Y,Dy)3[(UO2)8|O8|OH|(SO4)4] • 25 H2O triklin

Volaschioit VI/D.1-32 sulfat
Fe43+[O2|(OH)6|SO4] • 2 H2O monoklin

Yttriait-(Y) IV/C.3-30 oxid
Y2O3  kubisk

Nya företrädare i granatgruppen

Momoiit, VIII/A.8-138   
(Mn2+,Ca)3(V3+,Al)2[SiO4]3  kubisk


Lapis, årgång 36, Nr 10, oktober 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Beaverit-(Zn), VI/B.11-115 sulfat
Pb(Zn,Cu)Fe23+[(OH)6|SO4)2] trigonal

Ondrusit, VII/C.6-65 arsenat
CaCu4[AsO3(OH)|AsO4]2 triklin


Lapis, årgång 36, Nr.11, november, 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agardit-(Nd) VII/D.53-70 arsenat
(Nd,La,Y)Cu6[(OH)6|(AsO4)3] • 3 H2O hexagonal

Bassoit IV/G.9-30 oxid
Sr[V3O7] • ¤ H2O monoklin


Lapis, årgång 36, Nr 12, december, 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agricolait, V/F.2-06 karbonat
K4[UO2|(CO3)3] monoklin

Argandit, VII/B:15-60 vanadat
Mn72+[(OH)4|(VO4,AsO4)]2 monoklin

Bobdownsit, VII/A.5-49 fosfat
Ca9(Mg,Fe2+)[PO3(F,OH)|(PO4)6] trigonal

Eliseevit, VIII/F.3-65 kedjesilikat
Na3Li2Ti4[O|Si2O5(OH)]4 • 4 H2O monoklin

Sokolovait, VIII/H.11-15 glimmer
CsLi2Al[(F,OH)2|Si4O10] monoklin

Sveinbergeit, VIII/G.12-85 silikat
CaFe62+Fe33+Ti2[O2|(OH)5|Si4O12)2 • 4 H2O triklin

Windhoekit, VIII/H.33-15 silikat
(Ca,Mn2+)2Fe33+[(OH)2|Si4O10]2 • 10 H2O monoklin

Parmakosiderit-gruppen

Barioparmako-alumit, VII/D.47-40 [BPA]
Ba0,5Al4[(OH)4|(AsO4)3] • 4 H2O kubisk

Hydroniumparmakosiderit, VII/D.47-60 [HPS]
(H3O,K)(Fe3+,Al)4[(OH)4|(AsO4)3] • 4 H2O kubisk

Natroparmako-alumit, VII/D.47-05  [NPA]
(Na,K,H3O)Al4[(OH)4|(AsO4)3] • 4 H2O kubisk©2001- GeoNord