ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2010

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2010
Lapis nr 2, 2010
Lapis nr 3, 2010
Lapis nr 4, 2010
Lapis nr 5, 2010
Lapis nr 6, 2010
Lapis nr 7-8, 2010
Lapis nr, 9, 2010
Lapis nr 10, 2010
Lapis nr 11, 2010
Lapis nr 12, 2010


Lapis, årgång 35, Nr 1, januari 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Auriacusit, VII/B.6-23 arsenat
(Cu,Fe3+)Fe3+[(O,OH)|As,O4,Sb5+O4)] ortorombisk

Daliranit,II/F.33-11 sulfosalt
PbHgAs2S5(S0) monoklin

Groatit, VII/A.6-105 fosfat
NaCaMn22+[PO3(OH)]3 monoklin

Lisiguangit, II/C.21-25 sulfid 
Cu(Pt,Pd)BiS3 ortorombisk

Malyshevit, II/C.21-20 sulfid
CuPdBiS3 ortorombisk

Miguelromeroit, VII/C.4-25 arsenat
Mn52+[AsO3(OH)|As4]2 · 4 H2O monoklin

Tazieffit, II/E.27-15 sulfosalt
Pb10Cd(As,Bi)11S25Cl5 monoklin

Zangboit, I/A.12-65 silizid
TiFeSi2 ortorombisk


Lapis, årgång 35, Nr 2, februari 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Faizivit, VIII/E.22-170 silikat
K2Na2Li6Ca6Ti4[F2|(Si6O18)2|Si12O30] triklin

Nalivkinit, VIII/G.12-10 silikat
NaLi2(Fe3+,Mn2+)7[O2|F|Si8O24] triklin

Nyholmit, VII/C.4-40 arsenat
Cd3(Zn,Mn2+,Cu)2[AsO3(OH)|AsO4]2  · 4 H2O monoklin.

Pertsevit-(OH), V/G.3-07 borat
Mg2[(OH,F)0,5-1|(BO3,SiO4)] ortorombisk

Voronkovit, VIII/E.25-38 silikat
Na15(Na,Ca,Ce)3(Mn2+,Ca)3Zr3[(OH,O)2|Cl|(Si3O9)2| (Si9O27)2 · 2 SiO]· H2O trigonal

Nu följer ytterligare 7 nya mineral, som regelrätt fallit ner från himlen.

Davisit, VIII/F.1-115
Ca(Sc,Ti,Mg)[AlSiO6] monoklin

Davisit är färglös, har glasglans, densitet 3,38 g/cm3.

Hibonit-(Fe), IV/C.8-32
(Fe2+,Mg)Al12O19 hexagonal

Hibonit-(Fe) är brun, har glasglans, densitet 3,61 g/cm3.

Tistarit, IV/C.4-50
Ti2O3 triklin

Dmitryivanovit, IV/B.9-05
CaAl2O4 monoklin

Grossmanit, VIII/F.1-112
CaTi3+[AlSiO6] monoklin

Monipit, 1/A.11-12
MoNiP hexagonal

Kushiroit, VIII/F.1-105
CaAl[AlSiO6] monoklin


Lapis, årgång 35, Nr 3,mars, 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Balliranoit VIII/J.9-28 silikat
(Na,K)6Ca2[Cl2|CO3|Al6Si6O24] hexagonal

Dalnegroit II/E.14-45 sulfosalt
(Tl,Pb)5(As,Sb)21S34 triklin

Garutiit I/A.13-18 ”nickeljärn”
(Ni,Fe,Ir) hexagonal

Liversidgeit VII/C.20-03 fosfat
Zn6[PO]4 · 7 H2O triklin


Lapis, årgång 35, Nr 4, april, 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Angelait, II/E.28-20 sulfosalt
PbCu2AgBiS4 monoklin

Camarait, VIII/C.15-45 silikat
NaBa3(Fe2+,Mn)8Ti4[O4|(OH,F)7|(Si2O7)4] triklin

Galliskit och gayit:

Galliskiit, VII/D.50-40 fosfat
Ca4Al2[F4|PO4]2 · 5 H2O triklin

Gayit, VII/D.11-132 fosfat
NaMn2+Fe53+[(OH)6|(PO4)4] · 2 H2O monoklin

Lapeyreit, VII/D.7-40 arsenat
Cu3[O|AsO3(OH)] · ¾ H2O monoklin


 Lapis, årgång 35, Nr 5 maj, 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Följande 12 nya mineral är unga bildningar och kommer från fumaroler vid La Fossa-kratern, som ligger på ön Vulcano i Italien. Avgörande vilka mineral som bildas är temperaturen i fumarolerna vid kraterkanten på den aktiva vulkanen.

Adranosit, VI/B.4-30 sulfat
(NH4NaAl2[Cl|(OH)2|(SO4)4]  tetragonal

Aiolosit, VI/B.12-70 sulfat
Na4Bi3+[Cl|(SO4)3] hexagonal

Brontesit, III/D.8-47 halogenit
(NH4)3PbCl5 ortorombisk

Demicheleit-(Br) II/F.16-20    
BiS(Br,Cl)5  ortorombisk

Demicheleit-(Cl) II/F.16-10    
BiS(Cl,Br)5 ortorombisk

Demicheleit-(J) II/F.16-30
BiS(J,Br)5 ortorombisk (pseudotetragonal)

Hephaistosit III/D.8-50 halogenid
(Tl,K)Pb2(Cl,Br)5 monoklin

Knasibfit, III/B.1-40 halogenid
K3Na4[BF4|(SiF6)3] ortorombisk

Panichiit, III/D.5-20 halogenid
(NH4)2Sn4+Cl6 kubisk

Pyracmonit, VI/A.5-30 sulfat
(NH4)3Fe3+[(SO4)3] trigonal

Steropesit  III/D.8-60 halogenid
Tl3Bi(Cl,Br)6 monoklin

Thermessait, III/C.3-15 fluorid
K2[AlF3|SO4] ortorombisk

Nu följer ytterligare 8 beskrivningar av nya mineral från hela världen.

Fantappieit, VIII/J.9-36 silikat
KNa5Ca2[(SO4)2|Al6Si6O24] · ¼ H2O trigonal

Kobokoboit, VII/D.15-05 fosfat
Al6[(OH)3|(PO4)2]2 · 11 H2O triklin

Heftetjernit, IV/D.16-50 oxid
(Sc,Sn4+,Mn2+)(Ta,Nb)O4   monoklin

Krieselit. IV/C.22-05 hydroxid
(Al,Ga)2(Ge,Al)O4(F,OH)2 ortorombisk

Kumdykolit VIII/J.7-79 silikat
Na[AlSi3O8] ortorombisk

Kyanoxalit, VIII/J.9-17 silikat
Na7[(C2O4)0,5-1|Al5-6Si6-7O24] · 5 H2O hexagonal

Lecoqit, V/D.3-07 karbonat
Na3Y[(CO3)3] · 6 H2O hexagonal

Punkaruaivit, VIII/F.3-45 silikat
LiTi2[OH|Si2O6,5(OH)0,5]2 · H2O monoklin


Lapis, årgång 35, Nr 6, juni 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Coulsellit, III/B.3-42 fluorid
Na3CaMg3AIF14 trigonal

Kapundait, VII/D.27-15 fosfat
NaCaFe43+[(OH)3|(PO4)4 •5 H2O triklin

Roumait, VIII/C.11-37 silikat
(Ca,Na, Ce, La)6-7(Nb,Ti4+)[F3|OH|(Si2O7)2] monoklin


Lapis, årgång 35, Nr 7-8, juli/augusti 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Metarauchit VII/E.2-45 arsenat
(Ni,Co)[UO3|AsO4]2 · 8 H2O  triklin

Qingheiit-(Fe2+) VII/A.6-05 fosfat
Na2e2+Mg(Al,Fe3+)[PO4]3  monoklin

Sardignait, IV/D.25-80 hydroxid
Bi3+Mo2O7(OH) · 2 H2O monoklin

Townendit, VIII/F.16-35 silikat
Na8Zr[Si6O18]  trigonal, pseudohexagonal

Veselovskyit, VII/C.6-57 arsenat
(Zn,Cu,Co)Cu4[AsO3(OH)|AsO4]2 · 9 H2O triklin


Lapis, årgång 35, Nr 9, september 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

4 nya företrädare för granatgruppen:

Bitikleit-(SnAl), VIII/A.8-160  [BSA]
Ca3(Sn,Ti4+)Sb[(Fe3+)O4]3  kubisk, färglös till ljusgul, glasglans, densitet 4,50 g/cm3, vit streckfärg.

Bitikleit-(ZrFe), VIII/A.8-170  [BZF]
Ca3Zr(Sb,Sn)[(Fe3.Al.Si)O4]3  kubisk, ljusbrun till gul, glasglans, densitet 4,47 g/cm3, gulaktigt vit streckfärg.

Elbrusit-(Zr), VIII/A.8-190  [EZ]
Ca3(U6+,Zr,Sn)2[(Fe3+,Al,Ti4+,Si)O4]3  kubisk, mörkbrun till svart, glas- till hartsglans, densitet 4,80 g/cm3, brun streckfärg.

Toturit, VIII/A.8-180 [TO]
Ca3(Sn,Sb,Ti4+)2[(Fe3+,Al,Si, Ti4+)O4]3     kubisk, ljusbrun till gul, glasglans, densitet 4,49 g/cm3, krämvit streckfärg.

Arisit-(Ce) V/C.7-185
(Na,Ca)(Ce,La,Nd)2[F,CO3)3|(CO3)2] hexagonal. Pärlvit till blekrosa, har glasglans, hårdhet 3-3½, densitet 4,12 g/cm3 oArisit-(La) V/C7-185ch vit streckfärg.

Arisit-(La) V/C7-185
Na(La,Ce)2[(F,CO3)3|(CO3)2]  hexagonal, beigegul till blekt citrongul, även rosa, har glasglans, hårdhet 3-3½, densitet 4,07 g/cm3, vit streckfärg.

Bendadait, VII/D.8-48
Fe2+(Fe3+,Al)2[OH|(AsO4,PO4)]2 ? 4 H2O monoklin

Klöchit, VIII/E.22-65
KNaFe22+Zn3[Si12O30] hexagonal

Noonkanbahit, VIII/F.25-25
(Ba,K)(Ti,Fe3+)2[(O,OH)2|Si4O12] ortorombisk


Lapis, årgång 35, Nr 10, oktober 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Akaogiit, IV/D.31-05 – oxid
Ti,O2  – monoklin

Alfredstelznerit, V/H.9-30 – borat
Ca4[B4O4(OH)6]4 · 19 H2O – ortorombisk

Arsenoflorencit-(La) VII/B.36-125 – arsenat
(La,Ce,Nd)Al3[(OH6|(AsO4)2] – trigolin

Carbobystrit, VIII/J.9-46 – silikat
(Na,K)8[CO3|Al6Si6O24] · 3½ H2O  – trigolin.

Cranswickit, VI/C.3-15  – sulfat
Mg[SO4] ? 4 H2O  – monoklin.

Cryptofyllit, VIII/H.15-50  – silikat
K2Ca[Si4O10] · 5 H2O – monoklin.

Shlykovit, VIII/H.15-40  – silikat
KCa[Si4O9(OH)] ? 3 H2O  – monoklin.

Edwardsit, VI/D.19-04  – sulfat
Cd2(Cu,Zn)3[(OH)3|SO4]2 · 4 H2O  – monoklin


Lapis, årgång 35, Nr.11, november, 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Anatacamit , III/D.1-48 halogenid
Cu2(OH)3Cl, triklin

Dantopait, II/E.9-25 sulfosalt
(Ag,Cu)5(Bi,Pb)13S22 monoklin


Lapis, årgång 35, Nr 12, december, 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Kurilit, II/B.7-65 tellurid
Ag8Te3Se trigonal

Mangano-eudialyt, VIII/E.25-12 silikat
Na14-15Ca6(Mn,Fe2+)3Zr3[(H2O,Cl,O,OH)6|(Si3O9)2|Si9O22 ? SiO)2]   trigonal

Para-ershovit, VIII/H.4-40 silikat
K3Na3(e3+,Ti)2[(OH)2|Si4O10]2 ? 4 H2O triklin

Rogermitchellit, VIII/E.1-60 silikat
Na6(Sr,Na)12Ba2Zr13[(BSi2O7{OH}2)6|(Si3O9)9 ? 9 H2O  trigonal

Slavkovit, VII/C.6-70 arsenat
Cu13[(AsO3{OH})4|(AsO4)6] ? 23 H2O ? 23 H2O triklin

Nya företrädare tillhörande amfibolgruppen:

Ett nytt mineral från Sverige!

Fluoro-aluminoleakeit, VIII/F.8-17
(Na,K)Na2LiMg2Al2[(F,OH)|Si4O11]2, monoklin

Kalium-ferropargasit, VIII/F.10-122
(K,Na)Ca2(Fe2+,Mg2+)4(Al,Ti3+)[(OH)|AlSi3O11]2, monoklin,

Nya tellurmineral från USA:

Eurekadumpid, IV/K.16-30
(Cu,Zn)16[Cl|(OH)18|(AsO4)3|(Te4+O3)2] ? 7 H2O,  ortorombisk/pseudohexagonal.

Housleyit, IV/K.20-10
Pb6Cu[(OH)2|Te4+O18], monoklin.

Markcooperit, IV/K.15-60
Pb[UO2|Te6+O6],  monoklin/pseudotetragonal.

Ottoit, IV/K.15-11
Pb2[Te2+O5

Paratimroseit, IV/K.15-50
Pb2Cu42+[Te2+O6]2 ? 2 H2O, ortorombisk.

Telluroperit, III/D.10-08
Pb3(Te4+O4)Cl2, ortorombisk.

Torneit, IV/K.21-10
Pb6[Cl2|CO3|Te26+O10] ? H2O) ? H2O,  monoklin.

Timroseit,IV/K.15-45
Pb2Cu52+[OH|Te6+O6]2, ortorombisk.©2001- GeoNord