ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2009

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2009
Lapis nr 2, 2009
Lapis nr 3, 2009
Lapis nr 4, 2009
Lapis nr 5, 2009
Lapis nr 6, 2009
Lapis nr 7-8, 2009
Lapis nr, 9, 2009
Lapis nr 10, 2009
Lapis nr 11, 2009
Lapis nr 12, 2009


Lapis, årgång 34, 1, januari 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Chenguodait, II/B.5-85 tellurid
Ag9FeTe2S4 ortorombisk

Två sulfosalter:
Cupropearceit, II/E.5-15 sulfosalt
Ag9Cu7(As,Sb)2S11 trigonal.
och
Cupropolybasit, II/E.5-45 sulfosalt
Ag9Cu7(Sb,As)2S11 trigonal

Ferroskutterudit, II/D.29-05 arsenid
(FeC0)As3 kubisk

Guimaraesit, VII/D.1-52 fosfat
Ca2(Zn,Ng,Fe2+)5Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2 monoklin

Lakargiit, IV/C.10-20 oxid
Ca(Zr,Ti,Sn)O3 ortorombisk/pseudokubisk

Marianoit, VIII/C.11-11 silikat
Na2Ca4Nb(Nb,Zr)[(O,F)4|(Si2O7)2] monoklin

Munakatait, VI/B.10-25 sulfat
Pb2Cu[(OH)4|Se4+O3|SO4] monoklin                                                                                                                                                                    

Xocolatlit, IV/K. 15-35 tellurat
Ca2Mn24+Te6+O6]2 • H2O monoklin

Xieit, IV/B.2-25 oxid
FeCr2O4 ortorombisk


Lapis, årgång 34, 2, februari 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Lasalit, IV/G.1-05 oxid
Na2Mg2[V10O28] • 20 H2O monoklin

Magnesiopascoit, IV/G.1-28 oxid
MgCa2 [V10O28] • 16 H2O monoklin/pseudohexagonal

Martyit, VII/D.58-20 divanadat
(Zn,Co)3[(OH)2|V2O7] • 2 H2O trigonal

Wakefieldit-(La), VII/A.14-35 vanadat
(La,Nd,Pr)[VO4] tetragonal


Lapis, årgång 34, mars, 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Nielsenit, I/A.15-50
PdCu3, tetragonal

Nioboaeschynit-(Y)* IV/D.21-45 oxid
(Y,Ce,Nd)0,5(Ca,Th)0,5(Nb,Ti)2(O,OH)6 ortorombisk

Niveolanit V/E.8-01
NaBe[OH|CO3] • 1-2 H2O tetragonal

Pertlikit VI/C.14-48 sulfat
K2(Fe2+,Mg,Mn2+)2(Mg,Fe3+)4Fe23+Al[SO4]12 •18 H2 tetragonal/pseudokub.

Ramanit-(Cs) V/H.15-24 
Cs[B5O6(OH)4] • 4 H2O monoklin

Ramanit-(Rb)  V/H.15-22
Rb[B5O6(OH)4] • 4 H2O     ortorombisk


Lapis, årgång 34, april, 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Angastonit, VII/D.50-03 fosfat
CaMgAl2[(OH)2|PO4]2 triklin

Droninoit, IV/F.5-25 hydroxid
Ni6Fe23+(OH)16Cl2 •4 H2O triklin

Kalium-aluminotaramit, VIII/F.9-67 amfibol.
(K,Na)2(Ca,Na))Fe2+,Mg)3(Al,Fe3+)2[OH|AlSi3O11]2 monoklin.

Kunatit, VII/D.8-35 fosfat
CuFe23+[OH|(PO4]2 •4 H2O monoklin

Nechelyustovit, VIII/C.15-60 skiktsilikat
(Na,Ti,Mn)4(Ba,Sr,K)2(Ti,Nb)2[O|(O,H2O,F)|Si2O7]2 •4½ H2O monoklin

Rudashevskyit, II/C.1-05 sulfid
(Fe,Zn)S kubisk

Suhailit, VIII/H.11-125 silikat
(NH)4Fe32+[(OH)2|AlSi3O10] monoklin


 Lapis, årgång 34, maj, 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aluminocerit-(Ce)VIII/B.19-35 silikat
(Ce,Ca,La,Nd)9(Al,Fe3+)[(OH)3|{SiO3(OH)}4|(SiO4)3] trigonal.

Burgessit, VII/C.15-05 arsenat
Co[AsO3(OH)] •2½ H2O monoklin

Två nya mineral som regelrätt fallit från himmelen:

Allendeit, IV/D.31-15
Sc4Zr3O12 trigolin  [färglös, hartsglans], densitet 4,84 g/cm3.

Hexamolybden, I/A.13-12
(Mo,Ru,Fe,Ir,Os) hexagonal, [grå, metallglans], densitet 11,90 gcm3

Epidot-(Sr) VIII/C.23-22 silikat
CaSr(Al,Fe3+,Mn3+)3[OH|SiO4|SiO7] monoklin

Qusongit, I/A.9-70
WC  hexagonal, stålgrå, metallglans, hårdhet 7½, densitet 15,84 g/cm3 och svart streckfärg.

Yarlungit, I/A.9-32
(CrFe,Ni)9C4 hexagonal, stålgrå, metallglans, hårdhet 5½, densitet 7,19 g/cm3.

Zhangpeishanit, III/D.9-15 halogenid
BaFCl tetragonal

Tre alldeles färska nya vulkanmineral från Island.

Eldfellit, VI/A.4-15 sulfat
NaFe3+[SO4]2 monoklin

Heklait, III/B.2-15 halogenid
KNa[SiF6] ortorombisk

Meniaylovit, III/C.1-80 fluorid
Ca4[F|AlF6|SiF6|SO4] • 12 H2O kubisk


Lapis, årgång 34, juni 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Brumadoit, IV/K.15-13 tellurat
Cu3[Te6+O4(OH)4] • 5 H2O monoklin

Hydroxylwagnerit, VII/B.3-20 fosfat
Mg2[OH|PO4] monoklin

Meurigit-Na, VII/D.11-145 fosfat
Na(Fe3+,Al)8[(OH)7|(PO4)6] • 6½ H2O monoklin

Nielsbohrit, VII/E.7-135 arsenat
K[(UO2)3|(OH)4|AsO4] • H2O ortorombisk


Lapis, årgång 34, juli/augusti 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Plimerit VII/B.10-05 fosfat
ZnFe43+[(OH)5|(PO4)3] ortorombisk

Alumoåkermanit VIII/C.2-05 silikat
NaCa(Al,Fe3+)[Si2O7] tetr.

Burovait-Ca  VIII/E.7-88 silikat
(Na,K)2Ca(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2 • 6 H2O monoklin

Lalondeit VIII/H.34-35 silikat
(Na,Ca)6(Ca,Na)3[Si4O8(F,OH)2|(Si4O10)3] • 3 H2O triklin

Pasavait II/B.12-27 tellurid
Pd3Pb2Te2 ortorombisk

Proshchenkoit-(Y) VIII/B.33-26 silikat
Ca(Y,C,Nd,Na,La,Gd,Mn)15(Fe2+,Mn)[F14|(P,Si)O4|Si3B3O18|(SiO4)3]  trig.

Stibioclaudetit IV/C.1-15 oxid
AsSbO3 monoklin


Lapis, årgång 34, september 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Flörkeit, VIII/J.25-65 silikat
K3NaCa2[Al8Si8O32] · 12 H2O  triklin/pseudomonoklin

Friedrichbeckeit, VIII/E.22-20 silikat
(K,Na)1,5-2(Mg,Mn,Fe)2(Be,Mg)3[Si12O30] hexagonal

Coirait, II/C.17-65 sulfid
(Pb,Sn2+)12,5Fe2+Sn54+As3S28 monoklin

Kolitschit, VII/B.36-167 arsenat
PbZn<o,5Fe33+[(OH,H2O)6|(AsO4)2] monoklin/pseudotrigonal

Mavlyanovit, I/A.12-38 mangan-silizid
(Mn,Fe)5Si3 hexagonal

Stetindit, VII/A.9-25 silikat
Ce4+[SiO4]      tetragonal

Steverustit, VI/B.10-45 sulfat
Pb52+Cu1+[(OH)5|S6+O3S2-)3] · 2 H2O monoklin


Lapis, årgång 34, oktober 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Bussyit-(Ce) VIII/G.3-05 silikat
(Ce,Ca,Nd,Y,La)3(Na,Ca)3,5-7(Mn,Na)[(F,OH)4Be5Si9O30] · O-21⁄2 H2O  monoklin

Joelbruggerit IV/K.16-05 bly-zink-antimonat
Pb3Zn3[(AsO4)2|(Sb5+,Te6+)(O,OH)6] trigonal

Kamarizait VII/D.11-55 arsenat
Fe33+[(OH)3|(AsO4)2] · 3 H2O ortorombisk

Omongwait  VI/C.21-35 sulfat
(Na,K)2Ca5[SO4]6 · 3 H2O monoklin/pseudohexagonal

Plumbofyllit VIII/H.32-05 silikat
Pb2[Si4O10] · H2O ortorombisk

Yegorovit VIII/F.3-48 silikat
Na4[Si2O4(OH)2]2 · H2O monoklin

Zigrasit VII/C.9-100 fosfat
MgZr[PO4]2 · H2O triklin


Lapis, årgång 34, november, 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Braithwaiteit, VII/D.25-28, arsenat
NaCu5Ti4+Sb5+[O|AsO3(OH)|(AsO4)3]2 · 8 H2O triklin

Fluorcanasit, VIII/F.35-05, silikat
K3Na3(Ca,Mn3+)5[F4|Si12O30] · H2O monoklin

Amfibolgruppen får följande två nya företrädare:

Fluoro-natrium-ferropedrizit, VIII/F.8-87 
NaLi3MgFe3+Al2[(F,OH)|Si4O11]2, monoklin

Fluoro-kaliumhastingsit, VIII/F.10-144
KCa2(Fe3+,Mg)4Fe3+[(F,OH)|AlSi3O11]2 monoklin

Ivanyukit-Cu, VIII/B.13-20
(Cu2+,K)Ti4[(OH,O)4|(SiO4)3] ·7 H2O kubisk

Ivanyukit-K, VIII/B.13-40
(K,Cu2+)1,5Ti4[(OH,O)4|(SiO4)3] · 9 H2O kubisk

Ivanyukit-Na, VIII/B.13-30
(Na,K)2-3Ti4[(O,OH)4|SiO4)3] · 6-7 H2O kubisk/trigonal

Kumtyubeit, VIII/B.4-68 silikat
Ca5[(F,OH)|SiO4]2 monoklin

Lapis, årgång 34, december, 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alflarsenit  VIII/G.7-27 silikat
NaCa2Be3[Si4O13(OH)] · 2 H2O monoklin

Chegemit  VIII/B.4-95 silikat
Ca7[(OH,F)2|(SiO4)3] ortorombisk

Nickeltalmessit VII/C.17-55 arsenat
Co2(Ni,Mg)[AsO4]2 · 2H2O triklin©2001- GeoNord