ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2008

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2008
Lapis nr 2, 2008
Lapis nr 3, 2008
Lapis nr 4, 2008
Lapis nr 5, 2008
Lapis nr 7/8, 2008
Lapis nr 9, 2008
Lapis nr, 10, 2008
Lapis nr 11, 2008
Lapis nr 12, 2008


Lapis, årgång 33, 1, januari 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Gjerdingenit-Ca, VIII/E.7-85 ringsilikat
(K,Na,Sr)2Ca(Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • 6 H2O monoklin

Gjerdingenit-Na, VIII/E.7-82 ringsilikat
(K,Na,Ca)2Na(Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • H2O monoklin

Hydroxylborit, V/G.5-15 borat
Mg3[(OH,F)3|BO3] hexagonal

Krivovichevit, VI/B.11-130 blyaluminiumsulfat
Pb3Al[(OH)7|SO4] trigolin

Vavrinit, II/C.20-60 tellurid
Ni2SbTe2 hexagonal


Lapis, årgång 33, 2, februari 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Abramovit, II/C.17-90 sulfid
Pb2SnInBiS7 triklin,  pseudo-tetragonal/pseudo-hexagonal.

Ardenniit VIII/C.34-10.t
(Mn2+,Ca)4(Al,Mg,Fe3+,Mn3+)6[OH,O)6|(V,Si)(O,OH)4|(SiO4)2|Si3O10] ortorombisk

Barioperowskit, IV/C.10-35 oxid
BaTiO3 ortorombisk

Bativisit, IV/C.23-40 oxid
Ba(V3+,Cr3+)8Ti64+(Si2O7O22 triklin

Chukanovit, V/C.1-27 karbonat
Fe2+2[(OH)2|CO3] monoklin

Direnzoit, VIII/J.22-25 silikat
K6Na(Ca,MG)3[Si,Al)6O12]10 • 36 H2O ortorombisk

Footemineit, VII/D.1-65 fosfat
Ca2(Mn2+,Fe2+)5Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2O triklin

Karchevskyit, V/E.3-90 hydroxid
Sr2Mg18Al9[(OH)6|(CO3,PO4]9 • 11 (H2O,H3O) trigonal

Menezesit, IV/C.21-05 hydroxid
Ba3MgZr4Nb12O42 • 12 H2O kubisk

Ruifrancoit, VII/D.1-70 fosfat
Ca2(Fe3+,Mn,Mg)4Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2O monoklin


Lapis, årgång 33, 3, mars, 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Atencioit, VII/D.1-45 fosfat
Ca2Mg2Fe2-32+Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2O    

Boromullit, VIII/B.2-55 silikat
Al8[O3|BO4|AlO4|SiO4)2] ortorombisk

Calvertit, II/B.2-40 sulfid
Cu5Ge0,5S4 kubisk


Lapis, årgång 33, 4, april 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt Långban-mineral!
Britvinit VIII/H.24-03 skiktsilikat
Pb15Mg9[O3|(OH)3|(CO3)3|(BO3)3|Si10O28(OH)8]   trigonal

Cassagnait, VIII/C.34-12 gruppsilikat
(Ca,Mn2+)4(Fe3+,Mn3+.Al)4(V3+,Mg,Al)2[(OH,O)8|(SiO4)2|Si3O10] ortorombisk

Montetrisait, VI/D.3-03 sulfat
Cu6[(OH)10|SO4] • H2O ortorombisk

Osakait, VI/D.3-45 sulfat
Zn4[(OH)6|SO4] • 5 H2O triklin

Seifertit, IV/D.1-55 oxid
SiO2 ortorombisk

Uramarsit, VII/E.2-165 arsenat
(NH4,H3,O)2[UO2|(AsU4,PO4)2] • 6 H2O tetragonal

Yakovenchukit-(Y), VIII/E.22-160 silikat
K3Na(Ca,Na)Y2[Si12O30] • 3 H2O ortorombisk


 Lapis, årgång 33, 5, maj 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Dovyrenit, VIII/C.11-35 gruppsilikat
Ca6Zr[(OH)2|Si2O7]2 ortorombisk

Lakebogait, VII/E.6-40 fosfat
NaCa(Fe3,Al)2H[UO2|OH|(PO4)2]2 • 8 H2O monoklin

Pauflerit, VI/D.5-01 sulfat
V4+[O|SO4] ortorombisk

Selenopolybasit, II/E.5-55 sulfid
(Ag,Cu)16(Sb,As)2(S,Se)9Se2 trigonal


Lapis, årgång 33, 7/8, augusti 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Barahonait-(Al) VII/C.11-70 [Bal]  arsenat
(Ca,Cu,Al,Na)6Al[AsO4]4 • 6-6½ H2O,OH,Cl  monoklin

Barahonait-(Fe) [BFe] arsenat
(Ca,Cu,Fe3+,Na,Al)6,Fe3+[(AsO)]4 • 6 (H2O,OH,Cl monoklin

Brownleeit, I/A.12-45 mangansilizid
MnSi kubisk

Colimait, II/F.4-08 sulfid
K3VS4 ortorombisk

Martinit, VIII/H.34-29 silikat
(Na,Ca)10-12Ca4[(F,OH,Cl)4|B2(Si,S,B)5O18|(Si4O10)2] • 4 H2O triklin

Pattersonit, VII/B.36-164 fosfat
PbFe33+[(OH,H2O)6|(PO4)2]  triklin


Lapis, årgång 33, 9, september 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Birchit, VII/D.25-32 fosfat
Cd2Cu2[SO4|(PO4)2] • 5 H2O ortorombisk

Dingdaohengit-(Ce), VIII/C.17-22 silikat
(Ce,La,Ca)4Fe2+(Ti,Fe2+,Mg,Fe3+)2Ti2[O4|Si2O7]2 monoklin

Marumoit, II/E.25-05 sulfosalt
Pb8As10S23 monoklin/pseudoortorombisk

Skorpionit, VII/D.42-10 fosfat
Ca3Zn2[(OH)2|CO3|(PO4)2] • H2O monoklin


Lapis, årgång 33, 10, oktober 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Jahnsit-(NaFeMg), VIII/D.29-45 fosfat
NaMg2Fe33+[OH|PO4)2]2 • 8 H2O monoklin

Santarosait, V/J.2-05 borat
Cu[B2O4] tetraeder

Struvit-(K), VII/C.23-05 fosfat
KMg[PO4] • 6 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 33, 11, november 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Hazenit, VII/C.22-30 fosfat
KNaMg2[PO4]2  • 14 H2O ortorombisk

Uedait-(Ce), VIII/C.23-67 gruppsilikat
(Mn2+,Ca,Fe2+)(Ce,Nd)Fe2+(Al,Fe3+)2[O|OH|Si2O7|SiO4] monoklin


Lapis, årgång 33, 12, december 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Andreyivanovit I/A.11-07 fosfid
Fe(Cr,Fe)P ortorombisk

Andrianovit VIII/E.25-35 silikat
Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb[(OH,H2O,OH)5|(Si3O9|Si9O27)2 • SiO] trigolin

Biachelait VIII/J.9-41 alumosilikat
(Na,Ca,K)8[(OH0,5|(SO4)2|Al6Si6O24] • H2O trigonal

Podlesnoit  V/C.6-20 karbonat
BaCa2[(F|CO3]2 ortorombisk©2001- GeoNord