ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2007

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2007
Lapis nr 2, 2007
Lapis nr 3, 2007
Lapis nr 4, 2007
Lapis nr 5, 2007
Lapis nr 6, 2007
Lapis nr 7/8, 2007
Lapis nr, 9, 2007
Lapis nr 10, 2007
Lapis nr 11, 2007
Lapis nr 12, 2007


Lapis, årgång 32, 1, januari 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Mangazeit, VI/D.6-25 sulfat
Al2[(OH)4|SO4] • 3 H2O triklin

Middendorfit, VIII/H.17-42 silikat
K3Na2Mn5[Si12(O,OH)36] • monoklin

Sazhinit-(La), VIII/H.31-05 ortorombisk
Na3(La,Ce)[Si6O15] • 2 H2O silikat

Senkevichit, VIII/F.22-40 silikat
CsKNaCa2Ti[O|Si7O18(OH)] triklin

Storneseit-(Y), VII/A.8-25 fosfat
Na6(Ca,Na)8(Y,Ca)(Mg,Fe2+)43[PO4]36 trigonal
Tillägg
Alla övriga medlemmar i fillowitgruppen erhåller följande analoga strukturformler:
Chladniit – Na12Ca5(Mg,Fe2+)43[PO4]36
Galileiit – Na12(Fe2+,Mn2+)48[PO4]36
Fillowit – Na12Ca4(Mn2+,Fe2+)44[PO4]36
Johnsomervilleit- Na8Ca7(Fe2+,Mg,Mn2+)43[PO4]36


Lapis, årgång 32, 2, februari 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Allanpringit VII/D.13-15 fosfat
Fe33+[(OH)3|(PO4)2] • 5 H2O monoklin

Ottensit II/F.11-25 sulfid
Na3(Sb2O3)(SbS3) • 3 H2O hexagonal

Parageorgbokiit IV/K.5-51 monoklin
ß-Cu5[O|Cl|SeO3]2 selenit

Zincalstibit IV/F.12-30 hydroxid
Zn2AlSb5+(OH)12 trigonal


Lapis, årgång 32, 3, mars 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Matioliit VII/D.11-115 fosfat
Na(Mg,Fe2+)Al5[(OH)6|(PO4)4] • 2 H2O monoklin

Phosphoinnelit VIII/C.14-95 silikat
Na3Ba4Ti3[(O,F)1.5|(PO4,SO4)|Si2O7]2 triklin

Samarskit-(Yb) IV/D.19-58 oxid
Yb,Y,U,Th,Ca,Fe)(Nb,Ta)O4  monoklin  


Lapis, årgång 32, 4, april, 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Guanacoit VII/D.16-25   arsenat
Cu2(Mg,Cu)Mg2[(OH)2|AsO4]2 • 4 H2O monoklin

Schlegelit VII/.30-30 arsenat
Bi7[O4|(MoO4)2|AsO4)3] ortorombisk


Lapis, årgång 32, 5, maj 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alloriit, VIII/J.9-48 silikat
(Na,Ca,K)13Ca2[Cl3|(SO4)3|(Al6Si6O24)2] • 2 H2O  trigonal

Armbrusterit, VIII/H.17-55 monoklin
K5Na7Mn15[(OH)10|(Si9O22)4] • 4 H2O silikat

Catamarcait, II/C.9-30 sulfid
Cu6GeWS8 hexagonal

Luobusait, I/A.12-65 elementmineral
Fe3Si ortorombisk

Zinklipscombit, VII/B.8-58 fosfat
Zn(Fe3+,Al)2[OH|PO4]2  tetragonal                               


 Lapis, årgång 32, 6, juni 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Marrucciit, II/E.33-12 sulfosalt
Pb16Hg3Sb18S46 monoklin, pseudo hexagonal

Sanromanit, V/B.7-55 karbonat
Na2CaPb3[(CO3)5] hexagonal


Lapis, årgång 32, 7/8, juli-augusti 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Attikait, VII/D.25-31 arsenat
Ca3Cu2Al[OH|AsO4]2 • 2 H2O ortorombisk

Arsenovanmeerrscheit, VII/E.7-160 arsenat
U6+[(UO2)3|(OH)2|(AsO4,PO4)2] • 4 H2O ortorombisk

Chesnokovit, VIII/B.16-10 ösilikat  
Na2[SiO2(OH)2] • 8 H2O ortorombisk

Fluorcalciobritolit, VIII/B.27-70 silikat
(Ca,Ce,La,Nd)5[F,O)|(SiO4,PO4)3] hexagonal

Joosteit, VII/B.3-67 fosfat
Mn2+(Mn3+,Fe3+)[O|PO4] monoklin

Karyochroit, VIII/G.13-15 silikat
(Na,Sr,Ca,Mn,K)3(Fe3+,Mg.Mn,Fe2+)10Ti2[(H2O,O,OH,17|Si12O37] monokl.

Numanoit, V/H.13-20 borat
Ca4Cu[(CO3)2|B4O6(OH)6] monoklin

Pumpellyit-(Al), VIII/C.24-53. gruppsilikat
Ca2Al,Fe2+,Mg)Al2[(O,OH)2|SiO4|Si2O7] • H2O monoklin


Lapis, årgång 32, 9, september 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chopinit, VII/A.4-05 järnfosfat
(Mg,Fe2+)3[(PO4)2] monoklin

Tassieit, VII/C.18-12 järnfosfat
Na0,5-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+)2(Fe2+,Mg)2(Fe3+,Mg)2[PO4]6 • 2 H2O ortorombisk

Vihorlatit, II/D.10-57 vismut-telurid
Bi24Se17Te4 trigonal


Lapis, årgång 32, 10, oktober 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Jadarit, VIII/H.23-105 borosilikat
NaLi[B3SiO7(OH)] monoklin

Meridianiit, VI/C.7-05 sulfat
Mg[SO4] • 11 H2O triklin

Olmiit, VIII/B.22-20 ösilikat
Ca(Mn2+,Ca)[OH|SiO3(OH)] ortorombisk


Lapis, årgång 32, 11, november 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aqualit, VIII/E.25-05 silikat
(H3O)8(Na,K,Sr,Ba)5Ca6Zr3[Cl|OH|{Si3O5(OH)4}2|(Si9O27 • SiO)2] triklin

Bortnikovit, I/A.15-16 elementmineral
Pd4Cu3Zn tetragonal

Kochsandorit, V/E.8-65 karbonat
CaAl2[(OH)2|CO3]2 • 1½ H2O ortorombisk

Parwanit, VII/D.37-20 fosfat
(Na,K)(Mg,Ca)4Al8[(OH)7|CO3|(PO4)8] • 30 H2Omonoklin (pseudohexagonal)


Lapis, årgång 32, 12, december 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cloncurryit, VII/D.7-65 fosfat
Cu0,5Al2[(VO)0,5|(F,OH)2|(PO4)2] • 5 H2O monokli

Demartinit, III/B.2-25 kaliumhalogenid
K2[SiFe6] hexagonal.

Dualit, VIII/E.25-95 silikat
Na30(Ca,Na,Ce,Sr)12(Na,Mn,Fe,Ti)6MnTi3Zr3[(OH,H2O,Cl)9|(Si3O9)4 |(Si9O27)4 • 3 SiO] trigonal

Fluoroflogopit, VIII/H.11-75 alumosilikat
KMg3[(F,OH)2|AlSi3O10] monoklin

Fougerit, IV/F.5-12 järnhydroxid
(Fe2+,Mg)6Fe23+(OH)18 • 4 H2O trigolin

Franćoisit-(Ce),vii/e.7-65 fosfat
(Ce,Nd,Ca)[(UO2)3|O|OH|(PO4)2] • 6 H2O monoklin

Gillardit, III/D.1-53 kopparklorid
Cu3NiCl2(OH)6 trigonal
 

Haydeeit, III/D.1-52  kopparmagnesiumklorid
Cu3Mg(OH)6Cltrigonal

Hundholmenit-(Y), VIII/B.33-28 silikat
(Ca,As3+)(Y,Ce,Ca,Na)15(Al,Fe3+)[(Si,As5+)Si6B3(O,F)48]   trigolin

Miessiit, II/A.5-55 selenid
Pd11Te2Se2 kubisk

Pittongit, IV/C.20-30 hydroxid
Na2(W,Fe3)9(O,OH)27 • 4 H2O hexagonal

Pizgrischit, II/E.4-35 sulfosalt
Cu14(Cu,Fe)PbBi17S35  monoklin

Sreinit, VII/E.10-05 fosfat
(BiO)3Pb[(UO2)4|(OH)7|(PO4,AsO4)2] • 4 H2O kubisk

Zinkollivenit, VII/B.6-25 arsenat
Cu(Zn,Cu)[OH|AsO4] ortorombisk©2001- GeoNord