ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2004

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord


Lapis, årgång 29, nr.1, januari 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Calderonit, VII/B.24-28 vanadat
Pb2Fe3+[OH|(VO4)4] monoklin

Fluoronyböit, VIII/F.8-56 alkaliamfibol
Na(Na,Ca)2(Mg,Fe2+)3(Al,Mg,Fe3+)2[(F,OH)|Al0.5Si3.5O11]2 monoklin

Kochit, VIII/C.12-55 silikat
(Na,Ca)3Ca2(Mn,Ca)ZrTi[F,O)2|SiO] triklin

Paravinogradovit, VIII/F.3-80 silikat
Na1-2(Ti4+,Fe3+)4[(OH)4|AlSi3O10|(Si2O6)2] · H2O triklin

Protoantofyllit, VIII/F.12-140 silikat
(Mn,Fe2+)2Mg5[OH|Si4O11]2 · H2O ortorombisk

Telyushenkoit, VIII/J.10-20 silikat
(Cs,Na,K)Na6[F2|Be2Al3Si15O39] trigonal

Vitimit, V/K.8-20 borat
Ca6[(OH)14|SO4|B14O19] · 5 H2O monoklin


Lapis, årgång 29, nr. 2, februari 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Carbokentbrooksit, VIII/E.25-32 nio-ringsilikat
Na11-12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb[(OH)3|CO3|Si3O27)2 ·SiO] · H2O. trigonal. (3m)

Zirsilit-/Ce), VIII/E.25-56 nio-ringsilikat
Na11-12Ca6(Ce,Na)3Mn3Zr3Nb[(OH)3|CO3|(Si3O9)2|(Si9O27)2 · SiO] · HO. trigonal. (3m).

Diversilit-(Ce) VIII/E.5-30 silikat
Na2(Ba,K)6Fe2+Ce2Ti3[SiO3(OH)|Si3O9]3· 9(OH,H2O), trigonal

Marinellit, VIII/J.9-62 silikat
(Na,K,Ca)48[Cl2|SO4)8|(Al6Si6O24)6] 3 H2O hexagonal

Pertsevit, V/G.3-05 borat
Mg2[F,OH)0,5-1|(BO3,SiO4)] ortorombisk (mm 2)

Vasilyievit, III/D.6-45 halogenid
[Hg2]2+O6J3Br2Cl(CO3). triklin


Lapis, årgång 29, nr 3, mars 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Almarudit, VIII/E.22-22 silikat
(K,Na)(Mn2+,Fe2+,Mg)2Be,Al)3[Si12O30] hexagonal (6mmm)

Rondorfit, VIII/B.5-05silikat
Ca8Mg[Cl2|(SiO4)4] kubisk (m3)

Fluorvesuvian, VIII/C.26-05 sorosilikat (gruppsilikat)
Ca19 (Al,Mg,Fe2+)13 [(F,OH,O)10|SiO4)10|(Si2O7)4] tetragonal (4mmm)

Ikranit, VIII/E.25-14 cyklosilikat (ringsilikat)
(Na, H3O) 15 (Ca,Mn)6Fe23+Zr3-4[Cl]{Si3O6(O,OH)3}2|(Si9O27)2 · 0-1 SiO] · 2-3 H2O trigonal (3m)

Raslakit, VIII/E.25-16 cyklosilikat (ringsilikat, komplexa 9-ringar)
Na15Ca3Fe3(Na,Zr)3Zr3Nb<0,5[(Cl,OH)|(Si3O9)2|(Si9O27)2 · SiO] · 3 (OH,H2O) trigonal (3)

Schlemait, II/B.9-50 selenid
(Cu,Ag)6(Pb,Bi)Se4 monoklin (2/m)

Shirozulit, VIII/H.11-102 skiktsilikat
K(Mn2+,Mg)3[OH)2|AlSi3O10] monoklin (2/m)

Spriggit, IV/H.7-45 hydroxid
Pb3[(UO2)6|O8|(OH)2] · 3 H2O monoklin (2/m)


Lapis, årgång 29, nr 5, maj 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alumino-magnesiohulsit, V/G.3-25 borat
(Mg,Fe2+)2(Al,Mg,Sn)2[O2|BO3] monoklin

Ansermetit, IV/G.7-48 oxid
Mn2+[V25+O6] • 4 H2O monoklin

Gramaccioliit-(Y), IV/C.9-62oxid
(Pb,Sr)(Y,Mn)(Ti,Fe3+)18Fe23+O38 trigonal, pseudohexagonal

Kapustinit, VIII/E.16-23 silikat
Na5(Na,Mn2+)<1Zr[Si6O16(OH)2] monoklin.

Kuannersuit-(Ce), VII/B.39-117 fosfat
NaBa3(Ce,Nd,La)[F,Cl)|(PO4)3] trigonal

Magnesiosadanagait, VIII/F.10-170 amfibol
NaCa2Mg3(Al,Fe2+,Ti)2[OH|(Al,Si)2Si2O11]2 monoklin

Niigatait, VIII/C.23-43 silikat
SrCa(Al, Fe3+)3[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Taseqit, VIII/E.25-58 silikat
Na12Sr3Ca6Fe3Zr3Zr3Nb[Cl2|(Si3O9)2|(Si9O27)2 • SiO] • 3 (O,OH,H2O) trigonal


Lapis, årgång 29, nr 6, juni 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Coutinhoit, VIII/H.37-15 silikat
(Th,Ba)0,5[(UO2)2|Si5O13] • 1-3H2O ortorombisk

Jacquesdietrichit, V/G.5-25 borat
Cu2[(OH)3|BO(OH)2] ortorombisk

Kalium-karpholit, VIII/F.3-35 silikat
K0,5-1(Li , Mn2+)2Al4 [(OH,F)4|Si2O2] ortorombisk

Kozoit-(La), V/C.7-62 karbonat
(La,Ca,Nd)[OH|CO3] ortorombisk

Trattnerit, VIII/F.22-25 silikat
(Mg,Fe2+)3Fe23+[Si12O30] hexagonal

Watatsumiit, VIII/F.37-30silikat
KNa2LiMn22+V24+[O|Si4O11]2 monoklin


 Lapis, årgång 29, nr 7, 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aurivilliusit III/D.6-11 halogenid
Hg21+Hg22+[O2|J2] monoklin

Bario-olgit VII/A.12-70 fosfat
Na(Ba,Sr,Na)3[(PO4)2)] trigonal

Larisait IV/K.11-26 selenit
(H3O)(Na,K)[(UO2|(SeO3)2] • 4 H2O monoklin

Leogangit, VII/D.20-35 arsenat
Cu10[(OH)6|SO4|(AsO4)4] • 8 H2O monoklin

Manganokukisvumit, VIII/F.3-58 silikat
Na6Mn2+Ti4[O|Si2O6]4 • 4 H2O ortorombisk

Petewilliamsit, VIII/A.20-05 arsenat
(Ni,Co)2[As2O7] monoklin


 Lapis, årgång 29, 9, 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ankinovichit, IV/G.7-15 vanadat
(Ni,Zn)Al4[(OH)12|V25+O6] • 2 H2Omonoklin

Filatovit, VIII/J.7-110 silikat
K[(Al,Zn)2(As5+,Si)2O8] monoklin

Haineaultit VIII/F.22-15 silikat
(Na,Ca)5Ca(Ti,Nb)5[(OH,F)4|Si6O17]2 • 5 H2O ortorombisk

Lepkhenelmit-Zn, VIII/E.7-220 silikat
(Ba,K)2Zn(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • 7 H2O monoklin

Nabalamprofyllit, VIII/C.13-15 silikat
Na3(Ba,Na)2Ti3[O|OH,F)|Si4O7]2 monoklin

Parvowinchit, VIII/F.9-85 silikat
Na(Na,Mn2+)2Mg4Fe3+[(OH,F)|Si4O11]2 monoklin.

Tarkianit II/D.14-20 sulfid
(Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 kubisk

Zincospiroffit IV/K.13-05 tellurit
Zn2[Te3O8] monoklin


Lapis, årgång 29, x, 2004
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt, svenskt mineral som fått satt namn efter professor Ulf Hålenius, chef för mineralogiska avdelningen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Haleniusit-(La) III/A.8-25 fluorid
(La,Ce)OF kubisk

Herbertsmithit, III/D.1-75halogen
Cu3Zn(OH)6Cl2 trigonal

Jarandolit, V/J.3-05borat
Ca[B3O4(OH)3] monoklin

Museumit, II/D.15-15 sulfid
AuTe2Pb5SbS12 monoklin

Nevadait, VII/D.7-70 fosfat
(Cu2+,Al,V3+)2-3Al4[OH|F4|(PO4)4] • 11H2O ortorombisk

Pellouxit, II/E.20-25 sulfosalt
(Cu,Ag)2Pb21Sb23S55OCl monoklin

Phosphowalpurgin, VII/E.10-12 fosfat
Bi4[UO2|O4|(PO4,AsO4)2] • 2 H2O triklin



©2001- GeoNord