ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2003

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord


Lapis, årgång 28, nr 1, januari 2003
Observera att all text finns nu i separat fönster.

Hubeit, VIII/C.35-15 triklin
Ca2Mn2+[OH|Si4O12] · 2 H2O silikat

Burnsit, IV/K.5-70 selenit
KcdCu72+[O2|Cl9|(SeO3)2] hexagonal

Karupmöllerit-Ca, VIII/E.7-90 silikat
(NaCaK)2Ca(NbTi)4[(OOH)2|Si4O12] · 7 H2O monoklin

Matsubarait, VIII/C.17-05 silikat
Sr4Ti5[O4|Si2O7]2 monoklin


Lapis, årgång 28, nr 2, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Londonit V/L.2-30 borat
(CsK)Al4B4[O4|B11BeO24] kubisk

Cerit-(La) VIII/B.19-50 silikat
(La,Ce,Ca)9(Fe,Ca,Mg)[OH)3|{SiO3OH)}4)4] trigonal, pseudohexagon.


Lapis, årgång 28, nr 3, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ferriallanit-(Ce) VIII/C.23-85 silikat
Ca(Ce,La,Nd,Ca)Fe2(Fe3+,Al,Ti4+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Gatelit-(Ce) VIII/C.23-87 silikat
Ca(Ce,Nd,La,Pr)3(Mg,Fe2+,Al)(Al,Mg)3[(O,F)|(OH,O)2|(SiO4)3|Si2O7] monoklin

Gjerdingenit-Fe VIII/E.7-70 silikat
K2(Fe2+,Mn2+)Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 · 7-8 H2O. Monoklin - pseudoortorombisk

Keilit II/C.15-05 sulfid
(Fe,Mg)S kubisk

Monazit-(Sm) VII/A.15-35 fosfat
M,Gd,Ce,Th)[PO4] monoklin


Lapis, årgång 28, nr 4, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt svenskt mineral upptäckt i Sverige.
Stuffen kommer från den ceriumrika Bastnäsfyndigheten nära Riddarhyttan i Bergslagen.

Koboltkieserit, VI/C.1-35 sulfat
Co[SO4] · H2O monoklin (2/m)

Allabogdanit, I/A.11-15 järnfosfit
(Fe,Ni)2P, ortorombisk

Cavoit, IV/G.9-20 oxid
Ca[V34+O7] ortorombisk

Santabarbarait, VIII/D.48-15 fosfat
Fe23+[(OH)3|(PO4)2O] · 5 H2O amorf

Tillmannsit, VII/A.11-05 vanadat
(Ag3Hg)3+[(VO4,AsO4)] tetragonal

Walkerit, V/K.9-25 borat
Ca16(Mg,Li)<2[Cl1,5|B13O17(OH)14]4 · 28 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 28, nr 5, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cejkait, V/F.2-05 karbonat
Na4[(UO)2|(CO3)3] triklin

Magnesiostaurolit, VIII/B.3-03 ösilikat
(Mg,Li,Fe2+)1,5-2Al9[O6|(OH)2|(SiO4)4] monoklin

Zincostaurolit, VIII/B.3-05 ösilikat
(Zn,Li,Fe,Mg)<2Al9[O6|(OH)2|(SiO4)4] monoklin

Marecottit, VI/D.20-80 sulfat
Mg3[(UO2)4|O3|OH|(SO4)2 · 28 H2O triklin

Nikischerit, VI/D.14-22 sulfat
NaFe62+Al3[(OH)18|(SO4)2] · 12 H2O trigonal

Sphaerobertrandit, VIII/B.1-25 ösilikat
Be3[(OH)2|SiO4] monoklin


 Lapis, årgång 28, nr 7-8, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alsakharovit-Zn, VIII/E.7-210 silikat
(K,Ba)(Na,Ca)StZn(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2 · 7 H2O monoklin

Eveslogit, VIII/F.35-60 silikat
(K,Na)11(Ca,Sr,Ba)13(Mn,Fe)(Ti,Nb)5[O12|(F,OH,Cl)7|(OH)6|(Si12O30)2] monoklin.

Ferrokentbrooksit, VIII/E.23-14 ringsilikat
Na15Ca6(Fe3+,Mn)3Nb[O|Cl,F,OH|Si3O9|Si9O27]2 · (OH,H2O) trigonal

Ferrosaponit, VIII/H.20-27 skiktsilikat
Ca0,3(Fe2+,Mg,Fe3+)3[(OH)2|(Si;aL)Si3O10] · 4 H2O monoklin

Manganlotharmeyerit, VII/C.31-30 arsenat
Ca(Mn3+,Mg)<2[AsO4]2 · 2(OH,H2O) monoklin

Sailaufit, VII/D.30-45 arsenat
NaCaMn33+[O2|CO3|(AsO4)2] · 3 H2O monoklin


 Lapis, årgång 28, nr 9, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Artsmitit, VII/B.31–20 fosfat
Hg4Al[(OH)1-1.5|(PO4)1.7-2] monoklin

Borocookeit, VIII/H.23-95 silikat
Li1-1.5Al4-3.5[(OH,F)8|(B,Al)Si3O10] monoklin

Klorbartonit, II/F.7-30 sulfid
K6F24S26(Cl,S) tetragonal

Glagolevit, VIII/H.15-20 silikat
NaMg6[(OH,O)8|AlSi3O10] · H2O triklin

Goldquarryit, VII/D.25-33 fosfat
Cd2CuAl3[F2|(PO4)2] · 12 H2O triklin

Graulichit-(Ce), VII/B.36-140 arsenat
(Ce,Ba)(Fe3+,Al)3[(OH,H2O)6|(AsO4)2] trigonal

Kaliumleakeit, VIII/F.8-112 amfibol
(K,Na)Na2Li(Mg,Fe3+,Mn,V)4[(OH)2|(Si4O11)2] monoklin

Klinobarylit, VIII/C.2-85 silikat
BaBe2[Si2O7] monoklin

Mangan, gedigen I/A.7-05 element
Mn kubiskt


Lapis, årgång 28, nr 10, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Magnesiotantalit, IV/D.18-35 oxid
(Mg, Fe2+)(Ta, Nb)2O6 ortorombisk

Ett nytt svenskt mineral från Bastnäs!

Percleveit-(Ce), VIII/C.1-45 gruppsilikat
(Ce, La, Nd)2[Si2O7] tetragonal

Shirokshinit, VIII/H.11-35 glimmer
KNaMg2[F2|Si4O10] monoklin

Surkhobit, VIII/C.14-35 gruppsilikat
(K,Ba,Na)4(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2 · 6 H2O monoklin
Nya IMA undersökningar visade 2006 att detta alkali-titansilikat är identiskt med Jinshajiangit.

Tsepinit-K, VIII/E.7-32
(K,Ba,Na)4(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2 · 6 H2O monoklin

Tsepinit-Ca, VIII/E.7-33
(Ca,K,Na)4(Ti,Nb,)4[(OH,O)2|Si4O12]2 · 8 H2O monoklin

Paratsepinit-Ba, VIII/E.7-34 silikat
(Ba,Na,K)3-4(Ti,Nb)4[OH,O)2|Si4O12]2


Lapis, årgång 28, nr 12, 2003
Observera att texten finns nu i separat fönster

Anorthominasragrit, VI/D.5-15 sulfat
V4+[O|SO4] · 5 H2O triklin

Bobjonesit, VI/D.5-02 sulfat
V4+[O|SO4] · 3 H2O monoklin

Tsumgallit, IV/F.6-25 hydroxid
GaO(OH) ortorombisk

Hillit, VII/C.17-15 fosfat
Ca2(Zn,Mg)[(PO4)2 · 2 H2O triklin

Kukharenkoit-(La), V/C.7-154 karbonat
Ba2(La,Ce, Th)[F|(CO3)3] monoklin

Neskevaarait-Fe, VIII/E.7-205 silikat
K3Na2Fe2+(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2 · 5-6 H2O monoklin ©2001- GeoNord